Vardagen för landets djurskyddsinspektörer består av hot och våld, enligt fackförbundet Naturvetarna.
– Hot utsätts vi för i stort sett varje dag. Det kan handla om att personen ska ta livet av sig, mig eller någon i min familj, säger djurskyddsinspektören Henriette Bonde.

En rapport från Naturvetarna visar att sju av tio av landets djurskyddsinspektörer har blivit utsatta för hot i sitt arbete. En av tio har blivit utsatt för våld. Situationen är oacceptabel och katastrofal, enligt förbundet som föreslår tydligare krav på att arbetsgivarna ska anmäla hot och våld och att en beredskapsplan ska användas för att få bukt på problemen.

Djurskyddsinspektörerna är anställda vid länsstyrelserna. En del, men inte alla, har kommunikationsverktyg för att kunna ha direktkontakt med SOS Alarm när de åker på inspektioner.

– Arbetsgivarna måste ta situationen på allvar, säger Henriette Bonde, som förutom djurskyddsinspektör är vice ordförande i Djurskyddsinspektörernas riksförening.

Sju procent av inspektörerna har i undersökningen uppgett att det inte finns någon beredskapsplan och 30 procent svarade nej på frågan om planen används aktivt.

På länsstyrelsen i Halland säger man att man har rutiner för det här. Bland annat har en utrustning med direktkontakt till SOS Alarm köpts in, som ska börja användas efter sommaren.

– Det är ett arbetsmiljöproblem, men procentuellt sett är det få som drabbas varje dag, säger Mats Nilsson, administrativ chef på länsstyrelsen i Halland, som påpekar att det är ett problem för alla som jobbar med att meddela beslut som folk inte vill ha.

– Vi kommer ut till både missbrukare och psykiskt sjuka och vi fattar obekväma beslut. Ett problem är att vi är för få, så vi tvingas åka ensamma och ett annat är att det saknas rutiner för hur våld och hot ska hanteras, säger Henriette Bonde.

Problemet är välkänt, men svårt att göra någonting åt så länge djur behöver omhändertas, enligt Mats Nilsson.

Att åka ut två och två görs när man tror att hot kan uppstå, men sällan annars. Även polisen kan följa med om man i förväg ser en hotbild.

Pernilla Markström är gruppchef på Stockholmspolisens djurskyddsgrupp. Hon säger att även när de är med kan situationen vara hotfull.

– Det är ganska svåra ärenden med mycket känslor inblandade, säger hon.

Om djurskyddsinspektörer är en extra utsatt yrkesgrupp vet hon inte. Naturvetarnas rapport visar dock att de är mer utsatta för våld och hot än både miljö-, hälso- och livsmedelsinspektörer.

Det finns ingen statistik över hur många inom yrket som anmäler hot och våld till polisen.

– Jag tror att vi är dåliga på att anmäla, vi är så vana vid hot, säger Henriette Bonde. Jag har anmält flera gånger. En gång ringde en djurägare flera gånger om nätterna och jag fick ha larm i ett halvår. En del tvingas till och med få skyddad identitet.