Arbetsförmedlingen fick bottenbetyget minus 21 av allmänheten förra året. Också i år får myndigheten lägsta betyget, minus 27, bland 26 undersökta myndigheter.

– Ett normalvärde för myndigheter i Europa ligger mellan plus 30 och plus 40, säger Toivo Sjörén, opinionschef på TNS Sifo som ligger bakom den årliga undersökningen av medborgarnas tillit till myndigheter.

Årets undersökning bygger på 5 306 svar från en så kallad online-panel.

Anseendeindexet bygger på en rad frågor om hur bra myndigheten sköter sina uppgifter.

En av frågorna är ”hur stort förtroende har du för myndigheten?”.

Även här hamnar Arbetsförmedlingen i botten i varje mätning sedan 2004.

Näst sämsta betyg i årets mätning får Försäkringskassan följd av Migrationsverket.

En myndighet kan som högst få 135 poäng och som lägst minus 65 poäng i anseendeindexet. Konsumentverket som får 46 poäng, samt Skatteverket och Smittskyddsinstitutet som får 45 poäng var, är de myndigheter som svenska folket har störst tillit till.