VisborgforelasningUnder det här tälttaket pågår folkbildning på en av årets varmaste dagar. Anne-Marie Lindgren besöker semesteranläggningen Visborgs minne i Nacka utanför Stockholm för att berätta för de boende om dess grundare, Anna Johansson-Visborg. Men berättelsen blir mycket bredare än så. Först handlar det om nyttan och nöjet av att studera historien. Sen om kvinnornas dubbla underordning. Först därefter om Annas anmärkningsvärda insatser och kapacitet. Som avrundning några andra av hjältarna i boken Systrar kamrater!

Det märks under frågestunden efteråt att det ger en direkt energikick att höra talas om personer i det förflutna som åstadkommit sånt som verkat nästan omöjligt. Till exempel denna semesterby som fortfarande fyller sitt syfte. Observera de stolta döda träden i bakgrunden!