Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Ett nytt verktyg på nätet ger svar på frågan hur mycket lönerna och arbetslösheten förändras i alla EU-länder. 

– Kartan gör det enkelt att jämföra vad som händer i olika länder. Den ger också en tydlig bild över åtstramningspolitikens konsekvenser, säger Martin Myant som jobbar för den fackliga tankesmedjan European trade union institut (ETUI) i Bryssel som tagit fram den engelskspråkiga webbtjänsten Wage development infographic.

En tydlig förändring är att lönernas andel av BNP i stort sett sjunkit i alla EU:s 28 länder. Endast i Tjeckien har löneandelen ökat märkbart, där steg den med 3 procent av BNP mellan 2009 och 2012.

Martin Myants slutsats är att företagen samlar på sig allt större vinster samtidigt som lönerna hålls nere.

– Det är en trend vi ser i flera länder i Europa i dag, säger han.

På sidan finns en klickbar kart som leder till uppgifter om hur löner och arbetslöshet har förändrats i samtliga EU-länder. Till exempel går det att se att den svenska reallönen stigit med en halv procentenhet mellan 2009 och 2012. I Grekland däremot har lönen sänkts mellan med 5 procent under motsvarande period.

Även uppgifter om ekonomins utveckling samt andelen av befolkningen som riskerar att hamna i fattigdom finns listade.

Fotnot: Länk till kartan hittar du i rutan högst upp till höger.