AnnaVisborg_1330Anna Johansson-Visborg är en av arbetarrörelsens stora kämpar – och ett resultat av hennes insatser som fortfarande finns kvar, om än med osäker framtid, är semesterhemmet vid Skurusundet i Nacka ”för behövande kvinnor”.

Husen förvaltas av stiftelsen Anna och Sven Visborgs minne med en donation på 1940-talet som grundplåt, och skötseln av stiftelseuppdraget har sen länge varit föremål för kritik, men är också en källa till stor glädje för dem som hyr där.

Vid en sammankomst på lördag eftermiddag, öppen för alla intresserade, berättar Anne-Marie Lindgren, som länge varit en av Socialdemokraternas främsta ideologiska tänkare, om Anna Johansson-Visborg, som ju ägnas ett långt kapitel i hennes och Marika Lindgren Åsbrinks bok Systrar kamrater! Arbetarrörelsens kvinnliga pionjärer.

Det blir även korta presentationer av Maria Sandel-sällskapet och av Föreningen Arbetarskrivare.

Lördagen den 3 augusti kl 14–15 på ängen vid Visborgs minne. Det är lätt att hitta. Åk buss 409 från Slussen kl 12:31, som går ända fram och tar 25 minuter. Gatuadressen är Skurusundsvägen 101, 13146 Nacka.