Ingen ska tjäna mindre än 18 500 kronor i bussbranschen. En ny lägstalön införs i avtalet.

– Det blir ett lyft för många som tvättar, städar och gör säkerhetskontroller i servicehallarna, säger Curt Schultz, klubbordförande på Keolis i Jönköping och regionalt fackligt ombud.

– I Jönköping har vi ingångslöner på 17 000 i servicehallen. Det är likadant på fler platser. De flesta av de större företagen har ungefär samma lönesättning, berättar han.

Bussförarnas ingångslöner ligger runt 21 000 kronor. De anställda i servicehallar och verkstäder ligger långt under. Mekanikerna i verkstan i Jönköping ligger visserligen en aning över den nya lägstalönen, men deras löner ligger fortfarande långt under bussförarnas.

– Den nya lägstalönen höjer ingångslönen för dem nyanställs i verkstan, säger Curt Schultz.

Kommunals ordförande Annelie Nordström säger att hittills har varit ett avtalslöst tillstånd när det lägstalöner i servicehallar och verkstäder.

– Det viktiga är att lönerna blir reglerade och att det sker på samma nivå som för jämförbara grupper, anser hon.

Bussarbetsgivarnas vd Peter Jeppsson ser den nya lägstalönen som ”en renlighetsgrej”.

– Det får ingen särskilt stor betydelse. Min bild är att det är ovanligt med löner under 18 500 kronor, säger han.

Fakta

• Avtalet löper mellan den 1 juni 2013 och den 30 september 2016.

• Lönerna höjs med 1 732 kronor på 40 månader.

• Den lägsta tarifflönen för bussförarna höjs med knappt 1 400 kronor.

• Kommunal och Bussarbetsgivarna bildar en ny gemensam nämnd. Nämnden ska övervaka personalpolitiken vid övergångar från ett bussbolag till ett annat.

• Som alla andra får bussförarna förlängt föräldratillägg. I fortsättningen får de tio procent av lönen i ett halvår för att fylla ut föräldrapenningen.