Tryggare jobb för förarna när ett nytt bussbolag tar över. Ökat lokalt fackligt inflytande över arbetstiderna. Inga löner under 18 500 kronor.

I går kväll blev det nya bussbranschavtalet klart.

– Vi har fått både hängslen, livremmar och säkerhetsnålar vid övertaganden, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström och fortsätter:

– Mitt helhetsintryck är att avtalet är förvånansvärt bra.

En ny text i avtalet talar om hur Kommunal och Bussarbetsgivarna anser att personalfrågorna ska skötas när ett bolag tar över trafik. En formulering går ut på att ett bussbolag som tar över trafik också ska ta över personalen. En ny nämnd med folk från Kommunal och arbetsgivarna ska kontrollera hur reglerna följs.

Provanställningarna upphör inte – men Annelie Nordström anser att avtalet sätter stopp för att bussbolagen provanställer alla förare som går över.

– Texten avråder helt och håller från generella provanställningar, säger hon.

Bussarbetsgivarnas vd Peter Jeppsson konstaterar att det inte finns något förbud mot provanställningar.

– Om man hårdrar bestämmelserna finns det inga hinder rent juridiskt mot att provanställa alla. Däremot anser jag att branschen provanställer i undantagsfall och mindre utsträckning än förr, säger han och hänvisar till en avtalstext från 2011, som har minskat provanställningarna.

Årets avtal sätts på prov direkt. Den 18 augusti tar statliga norska Nettbuss över trafiken i Lund efter Bergkvarabuss. Nettbuss har sagt att alla förare ska provanställas.

Ambitionen ska vara att alla förare får följa med när ett nytt bolag tar över. Det innebär enligt Peter Jeppsson att bussbolagen gör ett åtagande att verka för det, även om avtalet inte är bindande.

Även Annelie Nordström konstaterar att det inte finns några garantier för att alla får följa med från ett bussbolag till nästa.

– De som redan är anställda i det mottagande bolaget ska inte behöva stå tillbaka för att de nya har företräde till jobben. Det kan vara så att det finns personal i det mottagande bolaget som behöver jobb.

Det lokala facket ska få större inflytande över arbetstiderna. Spelreglerna ska formuleras i lokala avtal. Tanken är att facket ska vara med från början – inte när schemat är mer eller mindre klart.

– Vi får ett lokalt inflytande som vi aldrig har haft tidigare, säger Annelie Nordström.

Det står ingenstans i avtalet att raster ska vara minst 45 minuter. Däremot står det att matraster på 30 minuter ska vara undantag, inte regel. Bestämmelsen om nio timmars dygnsvila är inte heller ändrad.

Däremot talar ett nytt, långt avsnitt i avtalet om hur schemaläggningen ska gå till.

– Båda parter ville ha texten. Även vi på arbetsgivarsidan tycker att det är viktigt att lokala fackliga representanter, som känner till det enskilda företagets behov, kommer in på ett tidigt stadium, förklarar Peter Jeppsson.