Den 18 augusti tar Nettbuss Stadsbussarna AB över stadstrafiken i Lund efter Bergkvarabuss. Samtliga 135 förare provanställs i ett halvår.

– Det nya avtalet gäller från den 1 juni. Vi gjorde våra rekryteringar i mars. Eftersom rekryteringen är gjord och vi snart startar trafiken gäller de nya bestämmelserna inte oss. Om Kommunal har en annan uppfattning är det upp till dem att begära MBL-förhandlingar, säger Gustav Jansson, affärschef på Nettbuss Stadsbussarna i Skåne.

Nettbuss ägs av norska staten. Bolaget tar över stadstrafiken i Lund efter Bergkvarabuss. Bussförarna erbjöds att söka jobb på Nettbuss Stadsbussarna vid ett informationsmöte i augusti 2012.

De som sökte jobben blev hälsoundersökta och drogtestade. De skulle provköra och visa utdrag ur brottsregistret.

De som har fått jobb blir provanställda.

–  För oss är provanställning den yttersta säkerheten om det visar sig att vi har gjort en felrekrytering. Dessutom tror jag att vi ställer högre krav på förarna än den tidigare entreprenören gjorde. Orsaken är vi har infört en ny avtalsform. Vi får betalt per resenär, inte per kilometer, berättar Gustav Jansson.

Nettbuss Stadsbussarna har förhandlat med Kommunal inför övertagandet. Bolaget anställer 135 förare i Lund. 70 procent av dem går över från Bergkvarabuss. Några flyttar inom Nettbuss. Resten rekryteras externt.

– Det händer mycket i Skånetrafiken just nu. Många förare frigörs och många bussföretag söker arbetskraft. Bergkvarabuss har vunnit mycket, bland annat tar de över trafik mellan Malmö och Trelleborg. Många av deras förare stannar kvar i företaget, säger Gustav Jansson.