Bussförarna får stöd av pendlarnas intresseorganisation Resenärsforum i konflikten med Bussarbetsgivarna.

– Det blir inte bra för resenären om inte de anställda har goda villkor. De som kör är de enda människor vi möter när vi är ute och åker. Då tycker vi att man måste veta att de har trygga anställningar, rimliga arbetstider, möjlighet till pauser och framförhållning, säger Karin Svensson Smith, nyvald ordförande i Resenärsforum.

Resenärsforum är en paraplyorganisation för runt 30 pendlargrupper landet runt. Forumet är remissinstans när länstrafikbolagen arbetar fram regionala trafikförsörjningsplaner.

– Det finns för lite pengar i kollektivtrafikbranschen. Det råder ett stort glapp mellan vad samhället säger att kollektivtrafiken betyder och vilka villkor man ger branschen. Det gör att både resenärer och anställda kommer i kläm ibland, säger Karin Svensson Smith och fortsätter:

– Vi tycker att resenärerna ska ställa upp på de fackliga organisationerna. Men vi tycker också att politikerna måste se till att göra biltrafiken dyrare och anslå mer pengar till infrastruktur och själva trafiken för att trygga en bra kollektivtrafik och få fler att resa.

Karin Svensson Smith har varit riksdagsledamot för först Vänsterpartiet och sedan Miljöpartiet. Hon satt med i riksdagens trafikutskott och tolv år och gjorde sig känd som opinionsbildare för bättre kollektivtrafik. Nu är hon aktiv som kommunpolitiker i Lund.

Hon valdes till ordförande i Resenärsforum för en månad sedan. Samma årsmöte som valde henne beslöt också att Resenärsforum ska ta större i debatten och bli känd som en organisation som för resenärernas talan.