Arbetsgivarna anser att arbetsmiljö är en komplicerad fråga. De vill se mer forskning och de vill ha en diskussion med facket.

– Forskning behövs för att utröna om problemen enbart beror på arbetsmiljön eller på andra saker i samhället. Exempelvis tar kvinnor ofta ut mer sjukdagar för att de har en annan roll i hemmet, säger Bodil Mellblom, arbetsmiljöexpert hos Svenskt Näringsliv.

Hon har tittat på LO:s rapport om arbetsmiljön. Rapporten visar att arbetsmiljön i många delar försämrats de senaste 20 åren. Jobben har blivit mer uttröttande och mer monotona. Arbetarnas inflytande minskar och de är de kvinnliga arbetarna som drabbas hårdast.

– Rapporten är intressant. Det är en komplicerad arbetsmarknad med olika miljöer. Det är svårt att säga vad det innebär att det blivit sämre i vissa avseenden. Det går också att säga att en hel del blivit bättre i exempelvis industrin. De allvarliga olycksfallen har minskat de senaste 20 åren. Man behöver titta mer i detalj, säger hon.

Bodil Mellblom hänvisar till en pilotundersökning som Svenskt Näringsliv själva gjort bland 200 företag. Enligt den tycker över 90 procent av företagsledarna att arbetsmiljö är viktigt, men på en del av företagen saknas kunskap. Bodil Mellblom säger att det behövs information och utbildning för företagen.

Enligt henne är de oseriösa företagen ett särskilt problem. De är inte medlemmar i arbetsgivarorganisationerna och arbetsmiljöproblemen på dem kan de organiserade arbetsgivarna inte ta något ansvar för.

I LO-rapporten finns förslag på flera olika metoder för att förbättra arbetsmiljön. Ett av dem är större satsningar på arbetsmiljöforskning och det tycker Bodil Mellblom är en bra idé. Däremot är hon inte lika förtjust i kollektivavtal om arbetsmiljön och att Arbetsmiljöverket ska få mer pengar till fler inspektioner på arbetsplatser.

– Det är inte säkert att inspektioner är bästa vägen att gå. Vi är mer för morötter än piska. Vi vill skapa motivation och inspiration med goda exempel och det behövs kanske mer utbildning och information till chefer och arbetsledare, säger hon.

I stället för kollektivavtal om arbetsmiljön ser arbetsgivarna hellre lokala avtal för att skapa en bra samverkan på arbetsplatserna, förklarar Bodil Mellblom.

Hon påpekar dessutom att en stor del av kvinnors arbetsplatser finns i offentlig sektor.

Arbetet har även bett Almega om kommentarer på LO-rapporten. Almegas arbetsmiljöexpert Anders Karlsson hänvisar till Svenskt Näringslivs Bodil Mellblom.

Under avtalsrörelsen var motsättningarna stora mellan Byggnads och arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier. Konflikten rörde till viss del arbetsmiljön.

– Vår bransch sticker inte ut och är inte sämre än andra. Resultatet i rapporten är inget nytt för oss, säger Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier.

I rapporten lyfts dock byggnadsarbetarna fram som en grupp som i stor utsträckning är uttröttade varje vecka.

– En del arbete är för tungt och vi försöker alltid hitta arbetsmetoder som gör att byggnadsarbetare kan klara ett långt arbetsliv, säger Ola Månsson.

Han säger också att det kan var ett individuellt problem. Det kan vara svårt att få unga att motionera och träna ordentligt medan andra slarvar med att använda de hjälpmedel som finns vid tunga lyft.

– Lösningen är att planera och använda rätt verktyg. Industrijobb är mer enformigt. Byggjobb är mer komplex och utvecklande och det kan även vara tungt, säger Ola Månsson.

En del av lösningen är enligt honom att utveckla anställningsformerna och han säger också att ackord är kan vara en dålig löneform, eftersom ackordet enligt honom skapar stress, dålig arbetsmiljö och risk för olyckor. Löneformen tycker han borde bestämmas på vart och ett av företagen utifrån vad som ger bra arbetsmiljö. Löneformen har varit en stridsfråga mellan fack och arbetsgivare i många avtalsrörelser.