Många arbetsskador inom handel och restaurang orsakas av tunga varuleveranser. Nu ska Arbetsmiljöverket granska den farliga hanteringen i Mellansverige och på Gotland.

Leveranser av tunga varor orsakar dubbelt så många arbetsskador jämfört med genomsnittet för övriga branscher.  Det beror band annat på trottoarkanter, trösklar, trappor, snövallar och andra hinder gör det svårt att parkera bilen, lasta av och rulla in varorna dit de ska.

Både de som arbetar med att leverera varor och de som tar emot varorna, vanligen anställda i butiker och restauranger, löper därmed risk för att råka ut för olyckor eller att få belastningsskador.

– Målet är att minska den tunga hanteringen. Så långt som möjligt ska man exempelvis kunna rulla varorna, säger Anneli Lundh, biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket.

Sammanlagt ska myndigheten göra 150 besök på arbetsplatser med start i juni. Främst kommer restauranger och butiker inspekteras, men även skolor och daghem granskas. Inspektionerna kommer att fortsätta även under 2014.

Det finns ingen specifik statistik över olyckor som sker vid varuleveranser. Till stor del ingår dessa i branschen ”vägtransport och godstrafik”, där cirka 800 arbetsolyckor med sjukfrånvaro anmäls årligen. När det gäller sjukdom är belastningsskador på grund av tunga lyft vanligast. Bland olycksfall är fallolyckor på grund av halt underlag och olyckor med fordon vanligast.