TCO satsar på nya områden. Det är en växande facklig centralorganisation som vill ha större inflytande och bättre möjligheter att påverka.

– Vi vet att en organisation som vår behöver förändras hela tiden. Och det här är en process för en ny offensiv strategi, säger Torbjörn Bredin, kanslichef hos TCO.

Det var i början av veckan som TCO-styrelsen fattade beslut om den nya inriktningen. I TCO-styrelsen sitter företrädare för samtliga 15 TCO-förbund.

TCO:s resurser ökar och beslutet innebär att tjänstemännens centralorganisation ska satsa särskilt på fem områden. Det är EU, partsmodellen, de sociala trygghetssystemen, arbetsmarknad samt jämställdhet och mångfald. Ledningen för TCO säger samtidigt att man inte ska prioritera internationellt arbete utanför Europa, kulturpolitik, arbetsmiljö och TCO:s två egna tidningar; Studentliv och TCO-tidningen.

– Den kanske största satsningen gör vi på Framtidsakademin, som är samlingsnamn för flera olika saker, som går ut på att påverka och medverka i idédebatten. Vi tänker oss att knyta kontakter med forskarvärlden, unga filosofer, doktorander, journalister och unga politiker, säger Torbjörn Bredin.

Även om TCO i större utsträckning vill påverka politiska beslut så handlar det inte om någon omorientering av att TCO är partipolitiskt obundenhet.

Torbjörn Bredin berättar att den konkreta utformningen av den nya linjen kommer att utformas under hösten. Att vissa områden inte prioriteras betyder inte att TCO ska sluta jobba med dem. TCO fortsätter arbeta med LO-TCO biståndsnämnd. TCO ska inte lämna alla samarbetsorgan för arbetsmiljö. Inte heller är tanken att TCO-tidningen ska läggas ner.

I beslutet finns också en fördelning mellan förbunden och centralorganisationen. Tanken är att allt som är kopplat till förbundsmedlemmarnas arbetsplatser ska de olika TCO-förbunden ta hand om.

Torbjörn Bredin berättar att satsningen på EU innebär att TCO ska lägga mer resurser på att arbeta med EU-frågor och då framför allt sådant som hänger ihop med partsmodellen och försvar av den svenska modellen. En strävan är att komma in tidigare i beslutsprocessen inom EU. I arbetet med EU-frågor vill TCO gärna samarbeta med LO och Saco.

– För oss handlar arbetet med partsmodellen om att upprätthålla hög organisationsgrad bland både arbetsgivare och fack. Och kanske flytta fram partsmodellen så att den kan omfatta nya frågor som miljö- och klimatfrågor och personlig integritet.

Arbetsmarknadsfrågorna kommer att gälla både fler jobb och utbildningar. Torbjörn Bredin säger att TCO ska kasta sig över hela utbildningssystemet.

När TCO pratar om de sociala trygghetssystemen är det i första hand bättre a-kassa och bättre sjukpenning som tjänstemannaorganisationen tänker sig.

Det sista nya prioriterade området är jämställdhet och mångfald.

– Vi ska bygga upp expertis och kompetens. Alla diskrimineringsgrunder ska få större prioritet. Det kommer märkas på olika sätt, säger Torbjörn Bredin på TCO.

Fakta

TCO-förbunden är Fackförbundet ST, Farmaciförbundet, Finansförbundet, FTF – facket för försäkring och finans, Försvarsförbundet, Journalistförbundet, Lärarförbundet, Polisförbundet, SLF – Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet, Symf – Sveriges yrkesmusikers förbund, Teaterförbundet, Tull-Kust, Unionen, Vision och Vårdförbundet. Unionen är den dominerande organisationen. Nästan hälften av medlemmarna i något TCO-förbund finns i Unionen.