0666loggaMonumentMonumenten är delaktiga i historien. Det visade inte minst Björn Cederbergs artikelserie i LO-Tidningen för några år sen. Just nu flammar det kring två monument med arbetarrörelseanknytning. I Eskilstuna har Allan Ebelings skulptur Smederna flyttats från Fristadstorget till en mer undanskymd plats. Och i Madrid har Högsta domstolen beslutat att det nyinvigda (2011) monumentet över de Internationella brigaderna under trettiotalets kamp mot fascismen ska plockas bort. Det förflutna stör, inte minst kommersen. Därför är det bra att folk bråkar och protesterar. Det är ett sätt att inte glömma. Och att påminnas om att alla kamperna hänger ihop. Också de kommande.

Läs mer

Namninsamling till stöd för minnesmonumentet i Madrid.

Frances Tuuloskorpis rapport från Eskilstuna.