orosformel2313

Det här är formeln som ILO använt för att beräkna risken för social oro. FN-organet konstaterar att EU är det område i världen där risken för demonstrationer, strejker och sammandrabbningar ökat som mest sedan den ekonomiska krisen började. Mest ökade risken i Cypern, Tjeckien och Grekland.

Statistiska beräkningar kan vara bra att ta med en nypa salt, ibland med en näve salt.

Ändå kan de vara till nytta, hjälpa oss ringa in ett skede eller ett problem.

Det kanske var så ILO tänkte när man denna vecka presenterade sin årliga rapport om vad som är på gång på världens arbetsmarknad.
Förutom en massa dyster läsning om ökad arbetslöshet och fattigdom så gav sig också FN-organet på ett försök att kalkylera risken för sociala oroligheter.

Minst 1 000 personer i varje land tillfrågades om hur de på sin regering, levnadsstandard, lokala arbetsmarknaden, frihet och internettillgång. Dessa svar vägdes sedan samman med andra indikatorer, som exempelvis arbetslöshet, inkomst och inflation.

De två faktorerna som matematikerna lagt störst tyngd vid för att bedöma risken social oro är ekonomisk tillväxt och arbetslöshet.

Om arbetslösheten i ett land är högre än i andra länder ökar till exempel risken. Om däremot BNP växer snabbare än andra länder minskar risken.

Genom att använda sig av formeln kom FN-organet fram till att risken för strejker, demonstrationer och sammandrabbningar ökat i 46 av 71 undersökta länder mellan 2011 och 2012.

När ILO blickar tillbaka på åren 2006 och 2012 konstaterar de att risken ökat mest i EU. I 17 av EU:s 27 länder har risken för social oro ökat.

Störst är ökningen i Cypern, Tjeckien, Grekland, Italien, Portugal, Slovenien och Spanien.

I andra länder har risken minskat; såsom i Belgien, Tyskland, Finland, Slovakien och Sverige.

I det indexet som ILO tagit fram görs även en procentuell bedömning över hur riskerna har ökat i olika världsdelar mellan 2006/2007 till 2011/2012.

På indexet hamnar EU högst upp med 12 procent. I andra områden uppges risken för oroligheter ha minskat under motsvarande period. Latinamerika, Karibien och länderna söder om Sahara och östra Asien hamnar på minus 2 procent på indexet.

Länderna i Latinamerika och Karibien har, enligt ILO, återhämtat sig ganska bra från krisen.

Med tanke på de många konflikter som inträffat i Mellanöstern under den arabiska våren hamnar Nordafrika och Mellanöstern lågt på risklistan. Där bedöms ökningen av sociala oroligheter endast hamna på 0,5 procent.

Men som sagt, ibland kan det vara bra att ta statistik med en stor näve salt.