FazlhashemiSom bearbetning av samtiden, och inte minst av Socialdemokraternas debacle kring Omar Mustafas nominering till och avgång från partistyrelsen, ordnar ABF och Socialdemokrater för tro och solidaritet en föreläsningsserie på temat ”Samhälle, religion och rasism”.  Den ska vara tillgänglig på nätet och kunna ligga till grund för lokala sammankomster och studiecirklar.

Först ut, alldeles nyss i eftermiddags, var professor Mohammad Fazlhashemi, aktuell med en bok Den arabiska våren. Han kartlade dagens utbredda islamofobi genom att jämföra den med nittonhundratalets antisemitism, och likheterna är som bekant slående: ”Det är inte budskapet som har ändrats, utan målgruppen.”

Återstår nu att gå vidare och ta reda på varför dessa berättelser om hemliga planer på ett maktövertagande av Europa har sån genomslagskraft, och hur de påverkar opinioner och politik på underliga vägar. Samt att bena ut den allmänna relationen mellan konspirationsteorier och generell religionskritik.

Fazlhashemi var med andra ord bra på att påvisa likheterna mellan islamofobi och antisemitism, och deras funktion att skilja ut nån som är ”den andre”. Men det som behövs diskuteras är drivkrafterna, och ifall ”islamofobi” verkligen är ett bra begrepp, vetenskapligt och politiskt.

Jag blir allt mindre säker på den saken.