Nej, alla LO-förbund står inte bakom allt i den rapport som LO presenterade igår om arbetskraftsinvandring. Hotell- och restaurangfacket anser inte att staten ska avgöra var det råder arbetsbrist. Utan arbetsgivaren. Därmed går förbundet emot det mest omdebatterade förslaget i rapporten.

LO:s rapport om fusk och utnyttjande efter att reglerna för arbetskraftsinvandring luckrades upp 2008 var onsdagens stora nyhet. Rapporten presenterades som något som samtliga 14 förbund står bakom.

Men Hotell- och restaurangfacket (HRF), som organiserar människor i en bransch där arbetskraftsinvandring är väldigt vanlig, håller inte med om LO:s förslag att staten ska avgöra var det behövs folk. Vilket alltså var fallet före regeländringen 2008 när Arbetsförmedlingen hade den rollen. Medan det i dag i stället är arbetsgivaren som får avgöra behovet.

– Det kan låta väldigt arbetsgivarvänligt. Men vår utgångspunkt är att det är arbetsgivarna som vet sitt arbetskraftsbehov. Ingen annan. Däremot måste myndigheter som Migrationsverket och Skatteverket ges ökade befogenheter till uppföljning, säger HRF:s ordförande Ella Niia.

I grunden anser hon att det handlar om att hitta ett system som är lika för alla, oavsett var man kommer ifrån.