LO vill minska den utomnordiska arbetskraftsinvandringen till många LO-yrken. Alla 14 LO-förbund kräver ett återinförande av den prövning mot arbetsmarknadens behov som togs bort 2008.

Bakgrunden är att två av tre arbetstillstånd som utfärdas gäller yrken där konkurrensen om jobben är stor, till exempel städare, byggjobbare och restauranganställda.

LO pekar på att oseriösa arbetsgivare utnyttjar arbetskraftsinvandrarna, skriver Dagens Nyheter.

– Vi menar inte att facken ska ha något slags veto, men tillståndsgivningen bör bygga på Arbetsförmedlingens listor över i vilka yrken arbetsgivarna har svårt att hitta rätt arbetskraft i Sverige, säger LO:s rapportförfattare Thord Ingesson till DN.

Mot sig har LO både regeringen och Miljöpartiet, enligt partiernas gällande linjer. Socialdemokraterna efterlyser däremot en ny modell för arbetsmarknadsprövning.

– I dag ser vi att det här systemet orsakar stora problem, framför allt i de branscher där det bevisligen redan finns gott om arbetskraft, säger Ylva Johansson (S) till DN.

Hon är partiets talesperson inom arbetsmarknadspolitiken, och hon lovar förändring om S kommer till makten.

Dagens regler bygger på att den som kommer från ett land utanför EU och vill jobba i Sverige behöver ha ett arbetstillstånd. Migrationsverket sköter själva tillståndshanteringen, men det är inte staten som avgör behovet av arbetskraft inom olika branscher. Den bedömningen ligger helt hos enskilda arbetsgivare.

Arbetstillståndet ges till den utländska arbetaren, men är kopplat till en enskild arbetsgivare som har ansökt om det. Facken har rätt att yttra sig om varje ansökan om arbetstillstånd.

LO kräver också att anställningserbjudanden från det företag som anger att det vill anställa någon görs juridiskt bindande. Och att den  person som får en tillsvidareanställning också ska få permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Den största yrkesgruppen av utomeuropéer som arbetar i Sverige är dataspecialister, en tredjedel kommer hit med kvalificerad utbildning och jobbar i bristyrken.

Men enligt LO:s statistik gick en tredjedel av arbetstillstånden förra året till jobb i LO-branscher utan brist på arbetskraft. Den sista tredjedelen utgjordes av bärplockare.

Arbetet