188 ombud är på plats i Stockholm. Klockan 13 i dag inleddes Kommunals kongress i Folkets hus.

De ska besluta om nya medlemsavgifter, en ny lönepolitik och Kommunals linje om vinster i välfärden.

Nästan hälften av ombuden gör sin första kongress. En femtedel är med för andra gången. Veteraner med många kongresser bakom sig är i klar minoritet.

129 kvinnor och 59 män är valda till kongressen. Det betyder att nästan sju av tio ombud är kvinnor. Ändå är de underrepresenterade. Åtta av tio medlemmar i Kommunal är kvinnor.

Ungefär var femte medlem är född utomlands. De är underrepresenterade på kongressen. Ungefär ett av tio ombud är invandrare.

132 000 undersköterskor är Kommunals största medlemsgrupp. Drygt var fjärde medlem är undersköterska. Det är också den största yrkesgruppen på kongressen. Drygt en tredjedel av ombuden, noga räknat 66, är undersköterskor.

Barnskötare, vårdare, vårdbiträden och skötare är stora yrkesgrupper både bland ombuden och i förbundet.

Ombuden är i åldrarna mellan 24 och 63 år. Medelåldern är 48 år.