Coops återbäring minskar, möjligen kraftigt. 300 miljoner om året ska sparas inom dagligvaruhandeln. Ett ännu så länge okänt antal anställda kommer att sägas upp.

– Vi tar det direkt med de anställda, säger KF:s ordförande Anders Sundström.

Möjligen redovisas siffran i september. Då ska KF komma med en mer preciserad åtgärdsplan.

Allt som inte är dagligvaruhandel ska säljas, bland annat KF:s fastigheter med ett marknadsvärde på 6,7 miljarder och förlagsverksamheten i KF Media med Akademibokhandeln, Norstedts och nätbokhandeln Bokus.

Kooperationen ska spara två miljarder kronor. Då hamnar återbäringen under luppen. Den kostade 850 miljoner förra året. Återbäringen ska inte avskaffas, men den ska inte vara kvar ”i samma form som tidigare”, enligt Anders Sundström.

Första steget i besparingarna är ett nytt samarbetsavtal mellan KF och de tio största föreningarna i Sverige. De står för 95 procent av koncernens omsättning. Därmed försvinner jobb när arbetsuppgifter centraliseras.

Dagligvarugruppen i KF består av drygt 700 butiker. De gick med 700 miljoner kronor i förlust förra året. Butikerna hade i medeltal 6 900 anställda förra året.

Hälften av butikerna drivs av KF och hälften av självständiga föreningar. Det är föreningarnas butiker som omfattas av samarbetsavtalet.

Dagligvarubutikerna samlas i ett nytt bolag, Coop Sverige AB. Det nya bolagets marknadsandel är ungefär 20 procent av dagligvaruhandeln.