Konflikten vid de kommunala energibolagen är avvärjd. Seko fick till slut igenom sitt krav på arbetstidsförkortning med nio timmar per år.

Arbetstidsförkortningen fanns med i det bud från medlarna som parterna skulle ta ställning till klockan 13 i dag, torsdag, och som även arbetsgivarorganisationen KFS accepterade.

De nio timmarna omges dock av något annorlunda villkor än de 54 timmars årlig arbetstidsförkortning som de anställda har sedan tidigare, och som förs på vid varje årsskifte.

– Arbetsgivaren kan välja att betala ut de nio nya timmarna som pengar i stället för ledig tid, säger Christer Carlsson, ombudsman vid Seko.

Och medan de 54 timmar som finns sedan tidigare kan tas ut som ledighet i mycket flexibla former säger avtalet att de nio nya timmarna (om de nu inte betalas ut som pengar) ska tas ut i portioner om minst tre timmar. På så vis hoppas facket undvika att de ”fuskas bort” genom arbetstidsförkortningar på ett fåtal minuter per dag.

Sekos krav på kortare arbetstid har varit den stora stridsfrågan i förhandlingarna om ett nytt avtal. Christer Carlsson förklarar varför den var så viktig för facket, och så svår för arbetsgivarna att gå med på:

– Avregleringen i branschen har lett till mycket knapp bemanning. Samtidigt gör väder och vind att det ibland uppstår stora arbetstoppar. Då pressas medlemmarna hårt, med väldigt mycket övertidsarbete. Trenden är att allt färre elmontörerna får jobba mer och mer.

Lönerna – i snitt 27 400 kronor i månaden innan avtalet slöts – höjs med 2,0 procent det första året, 2,0 procent år två och 2,3 procent år tre. Eftersom arbetstidsförkortningen beräknas vara värd 0,5 procent ger avtalet löneökningar på totalt 6,8 procent under tre år, vilket ligger i linje med andra avtals om slutits under våren. Avtalet innehåller inga individgarantier – hela löneökningenska fördelas i lokala förhandlingar.

En känslig fråga för elmontörerna är att arbetsgivarna monterar in GPS-övervakning i deras arbetsfordon. Egentligen har arbetsgivarna varit skyldiga att förhandla innan övervakningen installeras, men i praktiken har det hänt att utrustningen bara dyker upp när bilen varit på service.

– Nu har vi skrivit in förhandlingsskyldigheten i avtalet, säger Christer Carlsson.