Richard B Freeman

 

Sverige och de nordiska länderna har ridit ut den ekonomiska krisen ganska bra. Starka fack och omfattande kollektivavtalsuppgörelser är en del av förklaringen, hävdar Harvardprofessorn Richard B Freeman.

– Det har varit en massa hullabaloo om de nordiska länderna, sa Richard B Freeman som i dag, onsdag, inledde ett seminarium i ABF-huset i Stockholm. Arrangörer är Socialdemokraterna och LO:s gemensamma organisation Samak och temat vilka utmaningar den svenska modellen står inför.

En skäggig viking med hjälm prydde den konservativa tidskriften The Economists förstasida i början av februari i år. ”The next supermodel” var rubriken och de hävdas att världen nu ser de nordiska länderna som en ekonomisk förebild. Det kan tyckas märkligt att en uttalat konservativ tidning hyllar de nordiska länderna där skatterna är höga och välfärdssystemen utbyggda, men enligt nationalekonomen Freeman har det sina förklaringar.

– Det går inte att bortse från framgångarna, sa han.

Tidigare har Storbritannien och Singapore tjänat som goda exempel, enligt The Economist. Även USA har framhållits som ett ideal. Där har arbetsmarknaden varit flexibel och a-kassan och andra socialförsäkringssystem inte så omfattande. Under de senaste årens kris har dock dessa länder tappat jobb och tillväxt. En ny förebild behövs.

Enligt The Economist presterar Norden bra eftersom länderna lyckats hålla hålla sig inom budgetramarna samtidigt som de sociala skillnaderna inte har ökat. Enligt tidningen finns även politiska förklaringar, som att regeringarna lyckats göra viktiga förändringar i den offentliga sektorn.

– Men tidningen tiger om vad jag anser vara en viktig förklaring till att Norden lyckats bra, nämligen att facken spelat en stor roll, sa Freeman.

Starka välfärdssystem, hög a-kassa, små inkomstskillnader och en stark fackförening som det går att göra upp med är, enligt honom, en nyckel till att Sverige och de andra nordiska länderna står på stabil ekonomisk grund i dag.

Socialdemokraternas finanspolitiska talesperson, Magdalena Andersson, och LO-ekonomen Ola Pettersson delade delvis Freemans syn men var oroade på flera punkter.

– Många jobbar men arbetslösheten i Sverige är trots det hög, sa Magdalena Andersson som passade på att kritisera regeringen för att föra en politik som gick på tvärs mot de positiva egenskaperna som Harvaddprofesssorn framhöll fanns i de nordiska länderna.

Jämfört med andra länder i Nordeuropa är arbetslösheten i Sverige hög, 8,4 procent uppger Eurostat. I Tyskland ligger den exempelvis på 5,4 procent.

Enligt Magdalena Andersson har en försämrad a-kassa och utbildningssystem tillsammans med lägre ambitioner inom välfärden bidragit till att Sverige är på väg åt fel håll.

LO-ekonomen Ola Pettersson sa att han tänkte ”framgångar i dag inte är lika med framgångar i morgon” då han läste rapporten som presenterades på seminariet.

Även han såg problem med att inkomstskillnaderna i Sverige ökar och efterlyste fler reformer inom bank- och finanssektorn.

Enligt Freeman finns dock flera positiva saker i den svenska och nordiska ekonomin. Bland annat innebär en låg statsskuld att det finns möjligheter att stimulera ekonomin ifall den globala krisen skulle förvärras. Han varnade dock även för framtida risker för den svenska ekonomin som är starkt exportberoende. Några av farorna är att Sverige kan drabbas hårt ifall eurosamarbetet kraschar och handeln stannar av. Andra risker är att en krasch i det amerikanska eller kinesiska banksystemet kan få allvarliga följder.