Kyrkogårdsarbetarna utsätts för otillåtna buller- och vibrationsnivåer, slår Arbetsmiljöverket fast och hotar Ådalsbygdens pastorat med vite om bristerna inte åtgärdas inom ett par månader.

Pastoratet består av fem församlingar som tillsammans har ett dussin vaktmästare och kyrkogårdsarbetare samt många säsongarbetare. Dessa använder dagligen ett stort antal trimrar, röjsågar, lövblåsare och olika typer gräsklippare, vilka enligt mätningarna inte håller måttet, vare sig när det gäller bullernivåer och vibrationsvärden.

Elaine Norberg har säsongarbetat på pastoratets kyrkogårdar i fem år.

Värst är lövblåsarna som överskrider gränsvärdet för vibrationer i hand och arm redan efter en kvart, berättar hon.

– Men också timrarna vibrerar mycket. Det sticker i fingrarna och man tappar känseln efter en halvdags arbete.

De anställda har genomgått hälsoundersökningar via kyrkans företagshälsa som också har mätt upp exponeringsvärdena på alla verktyg och maskiner. Mätresultaten visar att huvuddelen av utrustningen överskrider gränsvärdena.

Pastoratet har extremt många maskiner och en stor del av dem är gamla och saknar information om olika värden när det gäller buller och vibrationer, berättar kyrkogårdschefen Nina Hansen.

– Vi är jätteglada att Arbetsmiljöverket tagit fram bristerna. Det gör att vi nu kan åtgärda dem, bland annat genom att byta ut en del av utrustningen.

Nina Hansen tror inte att kyrkan kommer att behöva betala vitet på 40 000 kronor. Arbetsmiljöverkets krav på bland annat mätningar, medicinska kontroller och skriftliga riskbedömningar kommer att vara uppfyllda inom utsatt tid, det vill säga senast den 30 juni, tror hon.

Vibrationer kan skada nerver, blodkärl och muskler. Symptomen är stickningar och domning i fingrarna eller störd finmotorik, fumlighet, nedsatt gripkraft och känsel. Exponering under lång tid kan orsaka bestående skador.