Get up, get up. En Tom Joneslåt skrålade ur högtalarna samtidigt som dansare inledde den norska LO-kongressen i dag, fredag.

Och get up är möjligen en passande sångrad eftersom det går uppåt, uppåt, uppåt för facket i Norge.

I sitt inledningstal sa fackbasen Roar Flåthen att LO aldrig stått starkare.

– Vi har fått 130 000 fler medlemmar under denna kongressperiod.

– Det som är bra att vi även växer bland ungdomar, fortsatte han och ägnade början av talet till att tala om hur många unga facket lyckats värva.

Det var en uppenbart nöjd LO-ledare som ställde sig upp i talarstolen. Landets arbetslöshet är endast 3,5 procent och LO-basen talade om hur köpkraften i Norge växt historiskt mycket. Han talade även varmt om en välfungerande offentlig sektor. Sedan blickade han utåt och talade om den sociala oron i Grekland och krisen i EU.

Även de svenska förhållandena kom Roar Flåthen in på.

– Arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer och svenska ungdomar bussas över gränsen för att jobba i Norge, sa han.

Och det är uppenbart. Läget för det norska facket ser betydligt ljusare ut än för de nordiska grannarna, både på arbetsmarknaden och för facket.

För knappt en månad sedan slöts ett nytt stort avtal mellan LO och norska arbetsgivarna i NHO. Avtalet som är ettårigt ger en löneökning på 3,4 procent i ett land där inflationen uppgår till knappt 1,4 procent.

Men inte ens i Norge är allt frid och fröjd för facket. En stor fråga för det norska facket är kampen mot social dumping. Det finns flera fall där utländska arbetare tagit jobb till lägre löner.

Inom fackets ledning finns också en oro för högerpartiernas förslag om skattesänkningar och förändringar av arbetsmiljölagen. Enligt den fackliga sidan har även högerpartierna varit emot förslag som gått ut på att minska risken för social dumping. Enligt en opinionsmätning som tidningen Klassekampen genomfört tyder dock på att den fackledningens oro går i otakt med landets väljare. Enligt undersökningen är en majoritet, 56 procent, av väljarna inte oroliga för att en högerregering ska försämra rättigheterna för arbetare.

En viktig fråga för LO blir att besluta om vem som ska leda facket de kommande fyra åren. Olika förbund strider för olika kandidater och på måndag den 6 maj ska kongressen fatta sitt beslut.

En annan fråga som tros sätta sin prägel på dessa dagar är det stundande valet. Den 9 september i år går Norge till val. I de två senaste valen – 2005 och 2009 – har facket spelat en avgörande politisk betydelse och bidragit till att makten tippats över till röd-grön favör.

LO vill att kongressen ska bevilja stöd till de röd-gröna partierna i landet och ge motsvarande 6,7 miljoner svenska kronor till Arbeiderpartiet, 1,8 miljoner till Sosialistisk Venstreparti samt 620 000 kronor till Senterpartiets valgkamp.

Samtidigt som LO inledde sin kongress startade Høyres landsmöte.

Högerpartiets ledare Erna Solberg kritiserade där den socialdemokratiska statsministern Jens Stoltenberg som hon ansåg har gjort Norge till en ännu mer oljeberoende nation. Inte oväntat beskrev hon ett helt annat Norge än vad LO-basen gjorde i sitt tal.

– Över 600 000 i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden, sa hon enligt Aftenposten.

Erna Solberg tog även upp skolan och lovade att höja lönen för lärare och förbättra deras möjligheter att vidareutbilda sig om Høyre vinner höstens val.

FAKTA: Norska LO-kongressen

LO håller sin 33:e kongress mellan den 3 och 7 maj.

300 delegater från hela Norge är där. En ny organisationsplan som ska gälla fram till 2017 ska antas. Norska LO har 896 000 medlemmar varav hälften är kvinnor.