I protest mot riksbanksmajo­ritetens alltför fasta låginflationspolitik ställer vice riksbankschef Lars E O Svensson inte upp för ytterligare en mandatperiod i Riksbankens direktion.

Det betyder att Riksbanken går miste om sin mest kvalificerade kompetens, vilket är en stor prestigeförlust för riksbankschef Stefan Ingves.

Svenssons avhopp aktualiserar återigen frågan om hur Riksbankens direktion egentligen sköter sitt jobb.

Det aktualiserar också frågan om den huvudansvarige, riksbankschef Stefan Ingves själv, egentligen är rätt man för uppdraget att leda Sveriges penningpolitik.

Inte ens en fristående riksbank får nämligen bete sig hur som helst. Den ska lydigt hålla sig till det mål om stabilt penningvärde som tolkats som en inflation på runt 2,0 procent.

Riksbanken har i stället valt att hålla inflationen betydligt lägre, under de senaste månaderna faktiskt runt 0,0 procent i stället för runt 2,0 procent.

Riksbankens ovilja att sköta sitt uppdrag har enligt Lars E O Svensson kostat omkring 60 000 jobb.

Det är dags för riksbanksfullmäktige att sätta ned foten och vid nästa möjliga tillfälle avsluta mandaten för de direktionsledamöter, inklusive Stefan Ingves, som så uppenbart missköter sitt uppdrag.

Martin Klepke