Att föräldralönen måste tas ut vid ett sammanhängande tillfälle befarar många leder till att pappor inte tar mer föräldraledigt.

Foto: Heiko Junge

 

LO-medlemmarnas nya föräldralön är i vissa avseenden en försämring. Den kan leda till att pappor tar ut färre dagar föräldraledigt, säger kritikerna inom LO-facken.

Samtidigt som industrin blev klar med årets avtalsförhandlingar presenterade LO och Svenskt Näringsliv den nya överenskommelsen som ger de flesta privatanställda LO-arbetare en fördubblad föräldralön. Föräldralönen är det tillägg som arbetsgivaren, enligt kollektivavtal, ger till föräldralediga – utöver ersättningen från Försäkringskassan.

– Med det nya avtalet borde papporna ta större ansvar eftersom de får mer pengar när de är föräldralediga, sa LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson då.

Men när facken har granskat avtalet kommer det invändningar mot konstruktionen. Pappers avtalssekreterare Matts Jutterström, som åker runt i distrikten och berättar om fackets nya avtal, har mött en del kritik mot det nya avtalet om föräldrapenningtillägg.

– Den nya föräldralönen går bara att få vid ett enda sammanhängande tillfälle. Men i vårt eget avtal, som upphör med den nya överenskommelsen, kan vi dela upp föräldraledigheten och få tillägget vid flera olika tillfällen. Jag tror att effekten av det här blir att färre män tar ut föräldraledigt, säger han.

För Pappers innebär det nya avtalet att maxtiden med föräldralön ökar från fem till sex månader. Men mot den förbättringen står, förutom att den inte ska kunna delas upp på flera perioder, ytterligare två villkor som är sämre än nuvarande avtal:

I dag har Pappers medlemmar rätt till föräldralön så snart de är anställda. I det nya systemet krävs två års anställning för att få ut sex månaders föräldralön.

Nu kan Pappers medlemmar ta ut föräldralön för barn som är upp till två år gamla, med det nya avtalet kan tillägget tas ut fram tills barnet är 18 månader.

LO-förbundens avtalade föräldrapenningtillägg är olika utformade i dag, innan den nya överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv börjar gälla.

Tommy Andersson, avtalssek­reterare i GS, berättar att grafikeravtalet ger möjlighet att ta ut föräldraledigheten vid flera olika tillfällen, medan skogs- och träavtalen redan i dag knyter ersättningen till en uttagsperiod. Men han tycker att man får ta det onda med det goda när den sammanlagda tiden med föräldralön förlängs.

Samma inställning har Fastighets ordförande Hans Öhlund. För Fas­tighets medlemmar ökar antalet månader med det avtalade tillägget från två till sex.

– Jag delar kritiken mot att uttaget är begränsat till ett tillfälle, men samtidigt tycker majoriteten att det nya är en förbättring.

Torbjörn Johansson, LO:s avtalssek­reterare, medger att det för en del kan komma att bli en försämring genom att uttaget bara kan ske vid ett tillfälle. Men han säger samtidigt att den saken inte är färdigdiskuterad. Än så länge finns en princip­överenskommelse, och i den står det att föräldralönen inte ska få delas upp på flera tillfällen. Facket driver dock i de fortsatta samtalen att det ska bli möjligt att ta ut tillägget vid flera tillfällen.

Pär Andersson är expert på försäkringsfrågor hos Svenskt Näringsliv, och han har en annan hållning inför de fortsatta diskussionerna:

– För oss är det viktigt att det inte blir något hattande, helt enkelt att föräldralönen tas ut under en sammanhängande period utan att den anställde går in och jobbar emellan. Det gör verksamheten förutsägbar för arbetsgivarna.

Föräldralönsavtalet

LO:s nya avtal med Svenskt Närings­liv gäller från den 1 januari 2014, då villkoren blir lika för samtliga fack med privatanställda arbetare.

Tillägget är 10 procent av lönen från arbetsgivaren för dem som tjänar under taket på drygt 37 000 kronor. De som tjänar mer får 90 procent av lönen över 37 000.

De som varit anställda i minst ett år får tillägget under två månader. Anställning i minst två år ger rätt till tillägg i sex månader.
Tillägget ska utbetalas vid en sammanhängande föräldraledighet med föräldrapenning. Det kan som längst betalas fram tills barnet är ett och ett halvt år, eller ett och ett halvt år efter att barnet adopterats.

En annan nyhet är att tillägget ska betalas ut av Afa försäkring, och inte av arbetsgivaren som nu. Hur det kommer att gå till i praktiken är ännu oklart.