Det låga förtroendet för Försäkringskassan har inte gått myndigheten förbi. Generaldirektör Dan Eliasson lovar nu en rad förändringar — mindre krångel i enkla ärenden, mer stöd i tyngre ärenden och halverad handläggningstid — allt inom ett par år.

– Vi hade svåra problem under några år efter den stora omorganisationen 2008 och de nya reglerna i sjukförsäkringen. Nu är det bättre och vi ska bli ännu bättre och ta flera steg framåt. Vi måste förtjäna allmänhetens förtroende, sade Eliasson när han presenterade de kommande årens förändring av kassan.

Bland målen är de viktigaste radikalt kortare handläggningstider för enkla ärenden, hårdare och tidigare satsning på de tio procent som behöver stöd och information i sin sjukdom och en kraftig förenkling av läkarintygen i enkla ärenden. Intygen ska också granskas i mindre utsträckning.

– Precis som Skatteverket vill vi lita på den som tar kontakt med oss, både på läkaren och den sjukskrivne, och våra kontroller blir lite annorlunda, mer riktade, sade Eliasson.

Läkarna har genom Läkarförbundet klagat på att de behöver ägna mycket tid åt överflödig information i enkla fall där den sjukskrivne snart är tillbaka på jobbet utan komplikationer. Om några år ska läkarintygen vara väsentligt tunnare i sådana fall och därtill digitaliserade.

–Däremot vill vi att de tar ett större ansvar för den tiondel som verkligen behöver stöd i sjukdomsprocessen. Ser läkaren svåra problem hos den sjuke som har med arbetet att göra vill vi att denne tar kontakt med arbetsgivaren för att tillsammans fånga upp patienten i tid, förstås i samförstånd med den sjuke, sade Eliasson.

För sådana mer allvarliga fall ska en utredning inledas inom tre dagar efter sjukanmälan och enklare ärenden ska avgöras inom 15 dagar, en halvering av tiden, sade Eliasson och satte slutet av 2015 som senaste tid för att infria löftena.