Den som föds i Sverige får alltså högre lön än den som är född i ett annat land. Det är också svårare för den som är född i ett annat land att höja lönen genom att studera mer. Det visar en omfattande rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering i Uppsala.

– Löneskillnaderna varierar mycket beroende på ursprungsland, säger Katarina Katz en av författarna till rapporten i en kommentar. Vi finner dock att det finns stora skillnader mellan länder och att generaliseringar som till exempel ”utanför Europa” kan vara missledande. Det är viktigt att vara specifik vad gäller födelseland, kön och utbildningsnivå.

Generellt gäller mönstret för människor som är födda i Asien, Afrika eller Latinamerika. Men, de största löneskillnaderna finns hos människor som är födda i Turkiet eller Sydeuropa. Barnen till arbetskraftsinvandrarna, som rapportförfattarna beskriver dem.

Enligt studien ökar en man som har två föräldrar födda i Sverige sin lön med 21 procent om han studerar tre år till. En man som kommit hit från Mellanöstern får däremot 15 procent mer i lön om han studerar lika länge.

– Att de som är födda i låginkomstländer inte får lika mycket betalt för sin svenska utbildning är en viktig orsak till deras lägre inkomster, fortsätter Katarina Katz. De är oftare överutbildade, det vill säga har en högre utbildning än yrket normalt kräver, men det spelar inte så stor roll för lönen.

1,2 miljoner människor har studerats i rapporten. De var i åldrarna 25-49 år och antingen födda i Sverige, eller hitflyttade före 16 års ålder.