Många banktjänstemän kan gå i pension från 61 års ålder. Men pensionsfrälset på bankerna är på väg att förlora den möjligheten.

– För våra medlemmar är det en viktig och populär förmån. Det är tufft att arbeta på bank när man har fyllt 60, säger Tomas Löw, pensionsansvarig i Finansförbundet, det största facket för anställda i bank- och finansbranschen.

Men banktjänstemännens gamla möjlighet att sluta vid 61 år (med 62,6 procent av lönen i pension) kommer så småningom att försvinna. Från och med februari i år gäller ett nytt pensionsavtal, där pensionsåldern höjs successivt. 61 år gäller fortfarande för dem som är födda före 1957. För de följande årskullarna trappas pensionsåldern upp, och för dem som är födda efter 1966 är förmånen helt borta.

– Pensionsåldern var en viktig fråga för oss i förhandlingarna om det nya avtalet, säger Tomas Löw. Helst ville vi bibehålla den oförändrad. Men med tanke på den debatt som förs tror jag inte medlemmarna hade väntat sig det.

– Arbetsklimatet på bankerna har hårdnat, med personalminskningar och tuffa säljmål, fortsätter Tomas Löw.

– Om inte arbetsgivarna erbjuder möjligheter för äldre att byta arbetsuppgifter kommer det allmänna pensionssystemet att haverera, pensionerna kommer att bli ännu lägre än i dag.