Arbetsmiljöverket skärper kraven på arbetsgivarna inom vård och omsorg. All personal som kan komma i kontakt med kroppsvätskor måste utbildas.

– Ingen ska behöva bli smittad av en livshotande infektion på sitt arbete, säger Bernt Nilsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Personal som tar hand om människor och djur råkar årligen för uppemot 10 000 stick- och skärskador. En yrkesgrupp som utsätts för större risker än tidigare är hemtjänstpersonal, eftersom allt fler äldre får omsorg i hemmet.

Trots stora informationsinsatser om riskerna har skadorna inte minskat, påpekar Arbetsmiljöverket. Därför skärper myndigheten sina föreskrifter från och med den 1 maj.

Både människor och djur kan bära på smitta utan att ha några symptom. Därför måste vassa föremål, exempelvis kanyler och skalpeller, som använts på människor och djur alltid hanteras som om de bär på smitta. Det kan handla om många olika smittämnen, vanligast sådana som smittar genom blod, till exempel hepatit B, hepatit C och hiv.

De nya reglerna innebär bland annat skärpt förbud mot att sätta tillbaka skyddshylsan på en kanyl som varit i kontakt med kroppsvätskor.

Dessutom ska vassa föremål alltid förses med ett skydd som gör att personalen inte kan sticka sig på föremålet efter bruk.

Ett allvarligt problem är att en del anställda hanterar använda kanyler mycket slarvigt, bland annat inlindade i toalettpapper, konstaterar Arbetsmiljöverket.

– Arbetsgivarna måste höja medvetenheten om riskerna och införa bättre rutiner för att skydda sin personal, säger Bernt Nilsson.

Föreskrifterna gäller förutom vård- och omsorgspersonal, veterinärer, akupunktörer, tatuerare, piercare, personal inom avfallshantering, tandvårdspersonal, polis och räddningstjänst.