Det blir Christina Rogestam och Malte Eriksson som ska medla mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting.

Malte Eriksson var ordförande i Grafiska Fackförbundet fram till 2003. Christina Rogestam har bland annat varit generaldirektör för dåvarande invandrarverket 1988–1993 och riksdagsledamot för Centerpartiet.

Enligt Medlingsinstitutet är det möjligt att ytterligare en medlare utses inom kort.