Byggnads och VVS Företagen har kommit överens om ett nytt kyl- och VVS-avtal. Avtalet sträcker sig över tre år och är en sammanslagning av två gamla avtal.

”Vi har haft bra och konstruktiva förhandlingar mellan parterna och det är glädjande att vi nu har kunnat nå en överenskommelse om att slå samman kyl- och VVS-avtalen”, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin i ett pressmeddelande.

Cirka 20 000 personer omfattas av det nya avtalet, som kan sägas upp det tredje året.