Nej, pensionsåldersutredningen håller inte måttet.

I stället för att gripa sig an problemet varför folk inte kan jobba till dagens pensions­ålder föreslår utredningen höjd pensionsålder för alla.

Därmed har även utredningen fallit för den felaktiga uppfattningen att sänkta ersättningar är enda vägen att få folk i arbete.

Därmed har utredningen inte heller förstått att lägga vikt vid de orsaker som skulle kunna motivera höjd pensionsålder. Det vill säga att vi lever längre och att bättre arbetsvillkor gör att vi kan jobba längre.

Men båda dessa faktorer är kraftigt klassbundna.

Medan höginkomsttagare har ökat sin livslängd kraftigt de senaste 20 åren har livslängden inte ändrats nämnvärt för de lägst avlönade.

Stora grupper inom LO-kollektivet, främst bland LO-kvinnor, är i dag utslitna långt före dagens pensions­ålder på 65 år.

Båda dessa områden måste upp till nogsam behandling innan en höjd generell pensionsålder börjar diskuteras.

Utredningens enda förslag i frågan är ett kort konstaterande att mer behöver satsas på arbetsmiljöområdet.

I väntan på dessa satsningar bör pensionsåldersutredningen helt läggas åt sidan.