Blev tvingad av en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Lidköping att skriva under för en sysselsättningsplats i fas 3.

Jag är utbildad i mitt yrke, som jag har trivts med. Men genom åren har jag arbetat i det yrket tre gånger. Emellanåt har jag varit arbetslös och det har resulterat i att jag har hamnat i fas 3.

Då undrar jag: Vad har Arbetsförmedlingen hjälpt mig med i min karriär?

Jag har vandrat omkring på tre förvaringsanstalter genom åren. Har jag fått något jobb på det? Nej! Det är stulen tid! Den tiden hade jag kunnat lägga på studier i mitt yrke.

Fick tips om att gå en arbetsmarknadsutbildning. Men det var ingen utbildning som berörde mitt yrke. Utbildningen varade i cirka fem månader. Under tiden var jag glad att jag kompetenshöjde mig, för att kanske lättare komma in på arbetsmarknaden.

Nästa gång jag kom till Arbetsförmedlingen tvingade arbetsförmedlaren mig att skriva under ett dokument som innebar en sysselsättningsplats på två år. Det resulterar i att arbetsgivaren får 5 000 kronor i månaden för mig. På två år blir det 120 000 kronor.

Dessutom får arbetsvgivaren mina kunskaper som jag har skaffat mig genom åren. När jag gick där ifrån rann tårarna ner för mina kinder.

Mitt aktivitetsstöd är på 65 procent av a-kassan. Min hyra är på 4 871 och sedan tillkommer alla andra kostnader. Jag får inget bostadsbidrag.

Jag har ett flertal gånger informerat Arbetsförmedlingen om att jag vill uppdatera mig i mitt yrke för att förändra min arbetslösa situation.
Men de har inte hjälpt mig med det utan lett mig in på andra vägar som inte har lett till något jobb.

Jag har cirka tio år kvar att jobba men har blivit inlåst genom sysselsättningens försorg.

Vad har jag då att se fram mot i min fortsatta yrkeskarriär?

Jo! Slava för en arbetsgivare, med arbetsuppgifter som ingen annan vill göra.

När jag var liten, sa mina föräldrar: ”Läs till ett yrke! Då kan du i framtiden försörja dig och leva i en trygg tillvaro.”

Min tro på att Arbetsförmedlingen kommer att hjälpa mig till ett riktigt jobb med lön minskas för varje dag som går i min tragiska situation.

En arbetslös som är i FAS 3