Tjänstemän och akademiker hann före Kommunal. Annika Strandhäll och Heike Erkers presenterade ett nytt avtal i dag.

165 000 tjänstemän i kommuner, landsting och kommunala bolag får 2,6 procent mer första året och ytterligare 2,2 procent andra året. Det nya avtalet är på fyra år. De två sista åren är sifferlösa.

I dag blev avtalet klart. I morgon fortsätter Kommunals förhandlingar om ett nytt avtal för 355 000 anställda i kommuner och landsting. Tjänstemännen gjorde upp före Kommunal.

– Vi står på egna ben, säger Annika Strandhäll, Visions ordförande.

Det är Vision och Akademikerförbundet SSR som har skrivit på ett nytt avtal med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

SKL har länge velat ha sifferlösa avtal. Nu är målet uppnått. I gengäld får kommunaltjänstemän och socialsekreterare 2,6 procent mer första året. Industrins anställda får 2 procent.

– Vi får mer än de mansdominerade områdena, konstaterar Annika Strandhäll och ser det som ett steg på vägen för att jämna ut löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

Tre av fyra som omfattas av det nya avtalet är kvinnor.

Avtalet innebär också sex månaders utfyllnad på lönen för föräldralediga – en månad mer än i dag. Ob- och jourersättningen ändras. I fortsättningen ska ersättningen räknas i procent på lönen. När lönen höjs följer ersättningen med.

Avtalet innehåller inga individgarantier. Det innebär att några får mer och andra mindre eller i värsta fall inget alls. Båda parter ser större lönespridning som ett mål. Det ska möjliggöra löneutveckling under ett arbetsliv.

Avtalet går inte att säga upp i förtid.

– Vår erfarenhet av sifferlösa avtal är inte att medlemmarna får sämre löneutveckling. På de områden där vi har avtal utan nivåer har våra medlemmar fått lite bättre löneutveckling, säger Annika Strandhäll och tar avtalen med arbetsgivarna i KFS och Fastigo som exempel.

– Sedan 1997 har vi haft löneglidning som motsvarar en tredjedel av lönehöjningarna i avtalen. Vi räknar med att den utvecklingen ska fortsätta.

Facken och SKL ska ägna de närmaste åren åt att ”förbättra den individuella lönesättningen och ge den enskilda medlemmen större inflytande.”

– Om vi inte lyckas står SKL med byxorna nere. Det skulle vara en stor prestigeförlust för dem, anser Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR.

Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, ser avtalet som ännu ett steg mot lokal lönebildning inom kommunsektorn.

– Vi är mycket glada att vi kunnat träffa ett fyraårigt avtal med våra motparter. Ett så pass långt avtal gör det möjligt för oss och våra medlemmar att arbeta långsiktigt och gör att vi tillsammans kan fokusera det lokala lönebildningsarbetet, säger hon i ett pressmeddelande.