Verkstadsarbetarna får se sin arbetstidsförkortning minska samtidigt som deras arbetsdag bli mer flexibel genom att arbetsgivarna får större möjligheter att variera arbetsdagens längd. I gengäld läggs mer pengar på delpensionen. Det är en del av det nya avtalet som undertecknades i förra veckan.

– Jag är väldigt stolt över det här bytet. Vi får en bra utväxling. För IF Metall är arbetstidsförkortningen betydelsefull. Nu läggs den i slutet av arbetslivet. Vi tror att delpensionen är oerhört viktig för våra medlemmar, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare hos IF Metall.

Det handlar om teknikavtalet, där arbetstidsförkortningen minskar med 12 minuter i veckan för dem som arbetar dagtid. Det innebär att arbetstidsförkortning minskar med nästan nio och en halv timme per år och är nu drygt 64 timmar per år.

Korridoren – möjligheten att variera arbetstiden under ett arbetspass – ökar från 30 till 40 minuter. Och det innebär att arbetsgivaren kan låta arbetstiden variera med plus eller minus 40 minuter på varje arbetspass.

I gengäld får verkstadsarbetarna sammanlagt 0,9 procent av lönen att lägga på delpension. Betalningen för den minskade arbetstidsförkortningen är 0,6 procent och för utvidgningen av korridoren är 0,3 procent. Sammantaget innebär det att metallarbetarna får 1,5 procent till delpensionen under avtalsperioden. Av detta fanns redan 0,6 procent i löneuppgörelsen.

Veli-Pekka Säikkälä säger att facket fått bra betalt. Han säger att minskningen av arbetstidsförkortningen är värd drygt 1400 kronor om året medan värdet av 0,6 procent till delpensionen kostar arbetsgivarna nästan 400 kronor mer per år för en genomsnittlig verkstadsarbetare. Han säger dessutom att arbetstidsförkortningen bara minskar för dem som arbetar dagtid medan betalningen i form av mer till delpensionen får alla.