Den skyhöga svenska ungdomsarbetslösheten går inte längre att förklara bort.

Mitt under (S)-kongressen kommer nämligen den rapport från Statistiska Centralbyrån som har studerat de svenska arbetslöshetssiffrorna i ett internationellt perspektiv.

Ibland framförs ju tesen att Sveriges höga ungdomsarbetslöshet är en synvilla, att Sverige räknar på ett visst sätt medan alla andra länder räknar på ett annat sätt.

Det skulle förklara varför arbetslösheten för ungdomar upp till 24 år i all internationell statistik är så extremt mycket högre i Sverige än i andra jämförbara länder.

För många stämmer det ju inte med den bild som finansminister Anders Borg vill ge över att Sveriges har så god ekonomi att i står med kassakistorna fulla medan andra länder i djup kris tigger om internationella stödpengar.

Hur kan då den svenska ungdomsarbetslösheten var i nivå med krisländernas som står på randen till statsbankrutt?

De länder som är ekonomiskt jämförbara med Sverige, som Nederländerna, Österrike och Tyskland, har i stället bara en tredjedel så hög arbetslöshet bland ungdomar, 7-8 procent mot Sveriges 23 procent.

Alltså måste siffrorna vara fel.

För att undersöka siffrornas jämförbarhet i olika länder gav regeringen Statistiska Centralbyrån, SCB, i uppdrag att kartlägga ländernas beräkningsmetoder.

Och tydligare kan svaret inte bli:

”Studien har visat att siffrorna för ungdoms­arbetslöshet som tas fram av arbets­krafts­under­sök­ningarna i de berörda länderna är jämförbara. Definitionen av arbetslöshet är väl harmoni­serad… …Det finns alltså inget fog för att säga att skälet för Sveriges höga ungdoms­arbetslöshet ligger i mätningen. Svaret på varför Sverige sticker ut vid en inter­nationell jämförelse måste sökas någon annanstans.”

Tydligare kan det inte sägas.

Tydligare kan regeringens misslyckande när det gäller ungdomsarbetslösheten inte sägas.

Gårdagens kongressbeslut om en sysselsättningsgaranti för unga efter 90 dagars arbetslöshet om Socialdemokraterna vinner valet skulle inte bara garantera sysselsättning efter tre månaders arbetslöshet.

Än viktigare kan vara att de unga då skulle få aktiv hjälp redan från första dagens arbetslöshet.

Regeringens regel om att unga arbetslösa tvärtom ska hållas i karantän och förvägras aktiva insatser under arbetslöshetens tre första månader är ofattbar.

Kanske är det inte så konstigt att vi har mycket högre arbetslöshet än övriga jämförbara länder. Att förvägra de unga aktiva insatser och i stället skryta över sparade pengar ger förvisso en god kassa, men också en ungdomsgeneration i sysselsättningsmässigt förfall.