Förhandlingarna om nya avtal 42 000 åkerichaufförer och terminalarbetare och 4 000 renhållningsarbetare har strandat.

– Av allt att döma kommer vi att varsla om stridsåtgärder. Beslutet tas formellt av förbundsstyrelsen på tisdag nästa vecka, säger Transports ordförande Lars Lindgren till Transportarbetaren.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund ville ha ett avtal på drygt tre år med löneökningar på samma nivåer som några andra LO-förbund redan har fått. Transport kunde tänka sig att diskutera ett långt avtal.

– Vi är tillbaka på ruta noll. Nu backar vi bandet och kräver ettårigt avtal och minst 860 kronor mer i månaden. Man ska vara klar över att Transport i och med det utmanar hela systemet och de överenskommelser som andra LO-förbund träffat, förklarar Lars Lindgren.

Transport är kritiskt till att industriförbunden, Handels och Byggnads har tecknat som ligger långt från den ursprungliga LO-samordningen. Nu kräver Transport mer pengar. Orsaken är att förbundet i de senaste avtalsrörelserna inte har varit i fas med resten av LO-förbunden. Medlemmarna får inte heller någon löneglidning.

Transport vill också ha begränsningar för bemanningsföretag. Biltrafikens Arbetsgivareförbund ser det som ”en inskränkning av arbetsgivarens rätt att organisera sin verksamhet”.

– Vi är förvånade och besvikna över att Transport inte har godtagit ett bud i nivå med vad andra på arbetsmarknaden redan accepterat, säger Peter Jeppsson, vd för Biltrafikens Arbetsgivareförbund, i ett pressmeddelande.

Enligt detta pressmeddelande avvaktar arbetsgivarna nu att Transport ”omprövar sitt ställningstagande och kommer tillbaka till förhandlingsbordet”.

– Vi har sedan 90-talet samarbetat med Transport, bland annat i frågor som rör internationell konkurrens. Med tanke på det tuffa konkurrenstrycket där svenska jobb hotas så hade vi gärna sett ett avtal som underlättade för branschens långsiktiga existens och som skulle rädda svenska jobb, säger Peter Jeppsson.