Stefan Slottensjö och Mattias Jansson, lagbasar Skanska.

Foto: Janerik Henriksson


Lagbasarna Stefan Slottensjö och Mattias Jansson är nöjda med det nya avtalet för byggnadsarbetare – men med en reservation. Blir inte arbetsgruppen för ”ordning och reda” bra, då vill de gå ut i strejk.

På bordet i en av barackerna på Skanskas bygge vid Karolinska sjukhuset i Solna utanför Stockholm ligger övergivna lappar med strejkbudskap. Mattias Jansson, lagbas på bygget, är nöjd med att det inte blev någon konflikt.

– Det finns inget självändamål med strejk, det är ett tecken på att något inte är bra.

Stefan Slottensjö, även han lagbas på bygget, håller med. Samtidigt är han försiktig med att ta ut segern i förskott.

– Vi vet inte hur mycket facket har gått med på. Det vi har fått rapporterat låter bra, men vad det blir i slutändan – det får vi se, säger Stefan Slottensjö.

För Stefan Slottensjö har det bara funnits en fråga i avtalsrörelsen, den om huvudmannens ansvar på arbetsplatsen. Att få ordning och reda. Han är väldigt tydlig vad han menar. Det ska vara lika villkor för alla som arbetar på ett bygge oavsett vilken arbetsgivare du har. I dag tar huvudmannen in underleverantörer som i sin tur anställer underleverantörer och så vidare. Det gör att det är lätt att lönerna dumpar och villkoren försämras ju längre ner i kedjan man kommer. Kravet som facket ställde var att huvudentreprenören skulle ta ansvar för att se till att även underleverantörerna hade bra villkor. Mattias Jansson nickar.

– Det är en jättestor fråga.

Att deras huvudfråga inte fastställdes i avtalet är något de är kluvna inför bägge två. Men det var inte realistiskt att få till en överenskommelse som skulle hålla, anser de. Att reglera hela kedjan i ansvarsfrågan och täcka igen eventuella kryphål på ett par dagar var näst intill omöjligt. Därför blev Stefan Slottensjö förvånad när Byggnads gick ut med att medlarna lagt fram ett färdigt förslag.

– Då tänkte jag: hur i helvete ser det ut? Bägge parter måste ju vara med på det annars blir det bara en massa tvister.

Mattias Jansson berättar att det för hans del hade varit bättre med beslut, men att han har fullt förtroende för att Byggnads valde rätt väg. Hotet om strejk satte press på arbetsgivarna, men samtidigt var en kompromiss om en arbetsgrupp bättre än en öppen konflikt.

– Risken med att gå i konflikt i det här läget, är att man sätter sig i en situation som man inte kan ta sig ur med hedern i behåll, åt något håll. Alla förlorar, säger Mattias Jansson.

I baracken i Solna har det övriga avtalet har kommit lite i skymundan för den stora käpphästen. Men det finns andra frågor som engagerar.

– Ändringen i arbetstidsförläggningen känns inte jättebra, men det är inte så aktuellt för oss. De stora seriösa företagen har inte de problemen, tycker Mattias Jansson.

Men samtidigt är det ett tecken på något annat, som oroar. Stefan Slottensjö pekar på att företagen kan börja göra upp mycket själva.

– Det är i förlängningen en försvagning av facket, anser Stefan Slottensjö.

En fråga i avtalet där facket stärkts är den om arbetsmiljö. Det nya avtalet ger bland andra skyddsombuden en starkare ställning, de kan nu begära protokollförda förhandlingar om arbetsmiljön, vilket arbetsgivaren ska ställa upp på. Kommer man inte överens ska Arbetsmiljöverket avgöra tvisten.

– Jag upplever inte att skyddsombuden har varit tandlösa tidigare, säger Stefan Slottensjö.

Samtidigt säger han att det är så det har sett ut för honom, men det kan se helt annorlunda ut på andra ställen. För dem som har en dålig arbetsmiljö är det ett stort och viktigt steg.

Mattias Jansson samlar ihop strejkpappren på bordet och sätter på sig jackan. Det är dags att fortsätta arbetsdagen. Stefan Slottensjö följer efter, men vill passa på att skicka ett budskap till arbetsgruppen som nu har tolv månader på sig att ta fram ett förslag kring huvudmannens ansvar.

– Släpp inte det här nu, då går vi ut i strejk. Vi har ett jäkla krav på att det måste bli bra. Lika villkor för alla!