Foto: Louise Hårdstedt

Arbetets politiske redaktör Martin Klepke har sina prioriteringar klara inför S-kongressen.

 

Vinstförbud i välfärden. Fritt fram för vinster i välfärden. Non profit i välfärden. Skola. Vård. Omsorg. Jobb. Fas 3. Utgiftstak. Affärsplan. Miljö. Föräldraförsäkring. Sjukförsäkring. Arbetslöshetsförsäkring. EU. Globalisering. Det är inte helt lätt att sätta sig in alla ämnen som ska avhandlas under Socialdemokraternas kongress som inleds i morgon onsdag. Därför kollade vi läget med Arbetets politiske redaktör Martin Klepke.

Varför är kongressen viktig för Arbetets läsare?

– Det har sällan varit så många oklarheter inom arbetarrörelsen, om hur man går vidare efter Alliansens reformer som gripit så djupt in i samhället. Det handlar om de viktigaste frågorna som rör LO-förbundens medlemmar: Sysselsättning, a-kassa och sjukförsäkring. Det är inte självklart att den gamla vägen är den rätta.

Enligt Martin Klepke har reformerna även påverkat synsättet hos delar av Socialdemokratin.

– Att arbetslösa och sjuka får skylla sig själva. Den synen på svaghet sprider sig även inom och S vilket måste förhindras. Både för partiets överlevnad och för demokratin. För de som känner sig utkastade kommer att gå till Sverigedemokraterna.

Viktigast, och det som enligt honom fungerar för att få fler i arbete, är en höjd a-kassersättning och en utbyggd arbetsmarknadspolitik med satsningar på utbildning.

När det gäller striderna om vinster i välfärden tror han att motståndarsidan är ”ganska körd”. Dit räknar han även LO. För partistyrelsen har inte råd att backa i frågan. I stället spår Martin Klepke en kompromiss, där besluten, förutsatt att S är med och vinner valet 2014 kommer att lämnas över till kommuner och landsting.

– Men jag hoppas verkligen att man tar tag i de grundläggande stora frågorna, och lyfter fram solidaritet och tillväxt snarare än affärsplan och tillväxt. Och vänder på ordningen i ”sunda statsfinanser är en förutsättning för full sysselsättning” och sätter sysselsättningen först.

Vilken debatt ser du mest fram emot?

– Den om statsfinanser: utgiftstaket och överskottsmålet. Som naturligtvis bör avskaffas.

(Martin Klepke var tidigare ekonomiredaktör på Arbetet.)

Följ Arbetet på S-kongressen här på webben, på Facebook och Twitter.

Klepkes önskelista

Detta bör (S)-kongressen besluta, enligt Martin Klepke:

• Inför en 90-dagars garanti.

Unga bör garanteras jobb, utbildning eller praktik efter senast 90 dagars arbetslöshet. Dagens utsortering bland unga måste stoppas.

• Avskaffa överskottsmålet.

Att samla i ladorna och skära ned på offentliga och privata jobb försämrar ekonomin på sikt. Många ekonomer, däribland överskottsmålets skapare Assar Lindbeck, anser att målet har spelat ut sin roll.

• Förstärk ramverken

Höj A-kassan och återinför en aktiv arbetsmarknadspolitik i stället för Fas 3-experiment. Att få alla med i arbetslivet är en grund för demokratin.

• Inför en effektiv begränsning av vinstuttag ur välfärden.

Den skatt vi betalar till vår välfärd ska också gå till välfärd och inte till Caymanöarna.

• Inordna tandvård inom sjukförsäkringen.

Sverige har råd. Att avskaffa de verkningslösa reformerna rut, rot och sänkt krogmoms skulle spara 22,5 miljarder per år. Det räcker gott och väl.

• Inför en beslutsklausul om klass och kön.

Återuppliva den avsomnade devisen om att varje beslut ska analyseras ur ett genusperspektiv och komplettera den med att alla beslut också måste bifogas ett klassperspektiv.

• Dela föräldraförsäkringen lika mellan föräldrarna.

Förutom att det skulle öka vår empatiska tillväxt skulle rätt person lättare hamna på rätt plats i produktionen, vilket också ökar vår ekonomiska tillväxt.