Teknikavtalet är klart. Avtalet ger 6,8 procent på 36 månader och i det ingår delpension.

Det nya avtalet ger också större flexibilitet när det gäller arbetstidens förläggning och enklare övertidsregler.

Åke Svensson, vd för Teknikföretagen, säger i ett pressmedelande:

– Avtalet ger stabila planeringsförutsättning för Sveriges så betydelsefulla exportindustri.

Det färdiga avtalet är slutet mellan Teknikarbetsgivarna och fackförbunden Unionen, IF Metall och Sveriges Ingenjörer.