Det är livsfarligt att jobba på små byggföretag, visar Arbetsmiljöverkets riksomfattande granskning av branschen. På drygt 200 byggen var bristerna så allvarliga att arbetet stoppades.

Totalt inspekterade myndigheten drygt 2 000 byggarbetsplatser med upp tio anställda under 2011 och 2012. Sex av tio arbetsgivare klarade inte granskningen och fick krav på att rätta till bristerna i arbetsmiljön.

De flesta kraven handlar om uselt fallskydd, borttagna maskinsydd, bristande riskbedömning av belastningsskador, damm, asbest och buller, samt dålig kännedom om arbetsmiljölagen.

Syftet med tillsynen var bland annat att höja riskmedvetenheten hos de mindre företagen och öka deras kunskaper om hur man kan jobba säkert för att förebygga olyckor och arbetssjukdomar.

Men arbetsmiljöinspektörerna har också direkt rättat till de farligaste säkerhetsbristerna som att sätta tillbaka borttagna maskinskydd och sätta upp fallskydd vid arbete på hög höjd.

Bygg är en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige, konstaterar Arbetsmiljöverket. Mellan 2006 och 2012 dog i snitt en arbetare per månad i byggbranschen. Totalt har 80 byggjobbare fått sätta livet till under de senaste sju åren.

Varje år anmäls dessutom 3 000 arbetsskador med sjukfrånvaro och cirka 1 000 arbetsrelaterade sjukdomar. En femtedel av skadorna orsakas av fall från hög höjd.

Byggbranschen består av närmare 85 000 företag med cirka 300 000 anställda. Endast 5 000 av dem har fler än tio anställda. Resten är alltså små företag eller ensamföretagare.