Lagändringen den 1 juli 2012 ser inte ut att ha haft någon större betydelse i praktiken. Men oppositionen ångrar inte att den drev frågan hårt:

 

»När regeringen vägrade blev det stort«

Gunvor G Ericson (MP), ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott:

Foto: Bertil Ericson

– Det här är bara en liten del av hela sjukförsäkringssystemet. Det är inte den enda ändringen som behövs för att vi ska få ett väl fungerande system.

– Jag tycker fortfarande det var viktigt att ändra arbetsmarknadsbegreppet. När regeringen trots två riksdagsbeslut vägrade genomföra ändringen blev det en väldigt stor fråga.

– Det är först när ärenden går vidare till domstol som man skarpt prövar hur bedömningen av arbetsförmåga görs. Dit har inga ärenden hunnit ännu.

 

»Inte säkert att den nya lagen tillämpas än«

Tomas Eneroth (S):

Foto: Christine Olsson

– Det finns ett bekymmer när regeringen och Försäkringskassan på nationell nivå har uttalat att man inte tror att lagändringen gör någon skillnad. Vi hade tydliga signaler från LO-TCO Rättsskydd och andra, att om man tillämpar den rätt kommer det att bli stor skillnad.

– Regeringen måste säkerställa att den nya lagstiftningen implementeras på rätt sätt. Jag säger det mot bakgrund av när arbetsskadeförsäkringen förändrades, och vi kunde se att praxis hos myndigheten skilde sig från lagstiftningen.

– Jag är inte säker på att den nya lagstiftningen tillämpas rätt ännu. Men det är lite tidigt att göra en bedömning.

 

»Sjuka prövades mot jobb som inte finns«

Wiwi-Anne Johansson (V):

Foto: Maja Suslin

– Människor uppmärksammade oss på att de inte fick sjuk­penning, därför att de bedömdes ha arbetsförmåga för jobb som ­egentligen inte finns. ”Normalt förekommande arbete” skulle bli en återgång, så att man prövas mot jobb som faktiskt före­kommer.

– Regeringen sa att risken var uppenbar att fler skulle vara kvar länge i sjukförsäkringen med vår linje. Vi sa: Ja, om man inte kan utföra ett arbete på den normala arbetsmarknaden bör man vara sjukskriven tills man är helt rehabiliterad.

 

Arbetet har utan framgång sökt David Lång, Sverigedemokraternas ledamot i ­socialförsäkringsutskottet, för en kommentar.