Det finns inget stöd för regeringens uppfattning att högre tak i a-kassan skulle öka arbetslösheten, varken i Sverige eller internationellt, visar två TCO-rapporter som publiceras i dag.

Fackliga krav på höjt tak i a-kassan har alltid bemötts av regeringen med argumentet att det skulle leda till en kraftig ökning av arbetslösheten. Även en liten höjning kan leda till tiotusentals fler arbetslösa, har finansminister Anders Borg varnat.

Nu visar TCO i två undersökningar att det inte finns något vetenskapligt stöd för regeringens argument. Tvärtom, menar TCO, den svenska ekonomin skulle må bättre av höjt tak i a-kassan, inte minst i lågkonjunktur då hushållens efterfrågan bör stimulans.

TCO-utredaren Mats Essemyr har granskat samtliga öppet arbetslösa i Sverige under september 2012, cirka 200 000 personer. Han har jämfört arbetslöshetstiderna hos dem som har en inkomstförsäkring genom sitt fackförbund med dem som inte har en sådan försäkring. Resultat visar att det inte finns några skillnader mellan de två grupperna som kan styrka regeringens tes.

– Något mönster som visar att högre ersättning ger längre arbetslöshetstider finns inte, säger Mats Essemyr.

Bara var fjärde LO-medlem har en inkomstförsäkring vid arbetslöshet via facket, medan den andelen inom TCO och Saco är 70 procent.

Bland dem med korta arbetslöshetstider kunde Mats Essemyr finna både industri- och byggjobbare, vilka alltså saknar inkomstförsäkring, och journalister, lärare, akademiker, som alla har tillgång till inkomstförsäkringar med högre ersättning än vad a-kassan ger.

– Längden på arbetslöshetstiderna följer inte ersättningsnivån till de arbetslösa, konstaterar Mats Essemyr.

Bakom den andra undersökningen står TCO:s chefsekonom Göran Zettergren som har gått igenom internationell forskning för att pröva om en höjd a–kassa skulle leda till högre arbetslöshet. Han har inte hittad en enda studie – från något land eller tidsperiod – som bekräftar den hypotesen.

– Svagare a-kassa kan förvisso öka pressen att söka fler jobb som arbetslös, men att därifrån dra slutsatsen att det också i slutändan leder till sänkt arbetslöshet har inte gått att belägga.

I dag får den som blir arbetslös i genomsnitt sin inkomst halverad, om man alls får någon a-kassa. Detta är ett allvarligt problem för svensk ekonomi och arbetsmarknad, konstaterar Eva Nordmark, ordförande i TCO.

– Nu hoppas jag att vi får en mer nyanserad debatt om behovet av att höja taket i a-kassan, säger hon i en kommentar till rapporterna.