Arbetsgivarna vill både ha jobbpakt och lagstiftning om försämring av anställningsskyddet. Det är därför Svenskt Näringsliv lämnar diskussionerna med regeringen och LO om jobbpakten.

Det är LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldssons förklaring till sammanbrottet. Han berättar att han levde i tron att jobbpakten höll på att gå i lås och att han blev mycket förvånad när Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström ringde och sa att arbetsgivarna hoppar av från samarbetet med regeringen och facket.

– Tydligen anser arbetsgivarna att de har mer att vinna på att säga nej till samverkan, säger LO:s ordförande.

Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren säger att arbetsgivarna avbryter diskussioner för att LO blandar in sådant som inte hör samman med jobbpakten och metoder att ordna jobb åt unga. Han pekar framför allt på att LO vill sätta stoppa för utredningen om uppsägningen av personliga skäl.

Det har Karl-Petter Thorwaldsson ingen förståelse för. Kravet fördes fram i början av februari förra året och varför sa arbetsgivarna inget då, undrar han.

– Det här har varit trepartsdiskussioner mellan oss, regeringen och arbetsgivarna. Och det skulle inte fungera om regeringen samtidigt genomför försämringar för den ena parten, i det här fallet oss, med lagstiftning. Syftet med jobbpakten är att skaffa jobb åt unga och då kan vi inte samtidigt acceptera ytterligare försämringar av ungas anställningsskydd, säger LO:s ordförande.

Han berättar att LO träffat regeringen nio-tio gånger och arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv lika många gånger. Och diskussionerna med regeringen har enligt honom fungerat mycket bra. Regeringen har gått med på allt LO krävt och LO har tillmötesgått alla regeringens krav.

– Och det är alltså arbetsgivarna som säger nej till jobbpakten.

LO har bland annat velat få stopp på lärlingsprovanställningen och uppsägningstvisteutredningen. I höstas presenterades ett förslag till den nya anställningsformen – lärlingsprovanställningen – och LO betecknade förslaget som klåfingrigt och onödigt.

Uppsägningstvisteutredningen föreslår ändringar av las, som innebär att det ska bli enklare och billigare för arbetsgivare att säga upp folk bland annat på grund av personliga skäl.

Karl-Petter Thorwaldsson berättar att regeringens problem var att dessa två ändringar var vallöften och för att komma runt det föreslog Anders Borg före jul att fack och arbetsgivare skulle sätta sig i förhandlingar om ett nytt huvudavtal. Och det sa LO:s förbundsordföranden och avtalssekreterare ja till förra fredagen. Några blir det inga sådana förhandlingar.

Karl-Petter Thorwaldssons tolkning är att regeringen nu kommer att gå tillbaka till de två vallöftena om las-förändringar och en särskild anställning för lärlingar. Och han tänker sig att förbunden ska fortsätta förhandlingarna om jobbpakten och metoder att få unga i arbeten.

– Igår sa LO-styrelsen att vi ska göra så gott vi kan och inte vara hämndlystna. Det är viktigt att få ner ungdomsarbetslösheten.

– Jag tror att den svenska arbetsmarknaden mår bra av samförstånd. Jag tänker inte höja tonläget samtidigt som ska jag se till att LO inte viker ner sig i den kommande avtalsrörelsen.