Foto: Maja Suslin

Förhandlingarna om den så kallade jobbpakten mellan LO, Svenskt Näringsliv och regeringen har kraschat. Finansminister Anders Borg (M) tror på branschvisa överenskommelser – men LO tror inte att det ger så många nya jobb.

Enligt LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ringde Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström upp honom på tisdagsmorgonen för att meddela att han inte var intresserad av att gå med i pakten under de premisser som man talat om. Pakten presenterades av statsminister Fredrik Reinfeldt i Almedalen och skulle innebära en väg till jobb för unga arbetslösa. Avtalen innebar bland annat att personer under 25 år får 75 procent av lönen. Resten av tiden skulle ägnas åt utbildning.

Orsaken till att Svenskt Näringsliv drar sig ur är, enligt vice vd Christer Ågren, att LO ställt krav som ligger utanför jobbpaktens huvudfråga, ungdomsarbetslösheten.

– De har blandat in arbetsrätten, pensionsfrågor, a-kassan. Man har exempelvis krävt att det ska läggas ett stopp på förändringar av arbetsrätten och de vill stoppa en utredning om uppsägningar av personliga skäl. Den kopplar LO plötsligt till hur vi ska få ungdomar på arbetsmarknaden, säger han.

LO:s Karl-Petter Thorwaldsson köper inte förklaringen.

– Det är snart ett år sedan vi förde in det i diskussionerna om jobbpakten, till och med innan jag var vald till ordförande. Det kan inte komma som en nyhet, säger han.

Finansminister Anders Borg uttryckte ingen besvikelse över Svenskt Näringslivs besked. Han säger att en central uppgörelse inte är avgörande.

– Nyckeln för oss är de branschvisa förhandlingarna.

Oavsett kommer regeringen att lägga fram förslag, i form av en lagrådsremiss, om att ta bort de differentierade a-kasseavgifterna och att göra det möjligt att sänka arbetsgivaravgifter för ungdomar som kombinerar jobb och utbildning enligt den tänkta modellen.

Karl-Petter Thorwaldsson har inte så stora förhoppningar på förhandlingarna på branschnivå.

– Jag ska inte på något sätt säga att det inte kommer att gå. För på vissa ställen kommer det säkert att gå jättebra. Men det blir ju inte de tal som jag pratat om, kanske 20 000 till 30 000 platser per år, för det kommer branscherna inte att mäkta med.

S-ledaren Stefan Löfven är mycket kritisk mot att pakten, som han ser det, var regeringens enda botemedel mot ungdomsarbetslösheten. Han uppmanar regeringen att, precis som sitt eget parti, slå fast att en ungdomsarbetslöshet på över sex månader inte får tolereras.

– Det här är en stor prestigeförlust för regeringen och statsministern.

Fakta: Jobbpakten

Den så kallade jobbpakten – en trepartsöverenskommelse mellan LO, Svenskt Näringsliv och regeringen – siktade på att skapa fler jobb för unga, genom så kallade introduktionsavtal. Planen var att den skulle införas under första halvåret i år.

Avtalen innebar att personer under 25 år fick 75 procent av lönen och att resten av tiden skulle ägnas åt utbildning. Staten skulle skjuta till pengar genom lägre arbetsgivaravgift och till handledare.

Facket lockades med att regeringen erbjöd sig att slopa de differentierade a-kasseavgifterna. (TT)