På fyra av fem arbetsplatser jobbar tjänstemännen regelbundet övertid och på 40 procent finns anställda som är eller har varit sjukskrivna på grund av de långa arbetstiderna, visar Unionens arbetsmiljöbarometer som publiceras i dag.

En majoritet av Unionens arbetsmiljöombud anser stress och arbetsbelastning är den viktigaste frågan på arbetsplatsen. Näst viktigaste område är chefs- och ledarskapsfrågor.

På de största arbetsplatserna anger nästan alla arbetsmiljöombud att tjänstemännen jobbar övertid regelbundet. Och bara en av fem ombud uppger att arbetstidsfrågorna behandlas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

En hög arbetsbelastning kan fungera i perioder, men när övertiden sätts i system kommer också sjukskrivningarna, konstaterar Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef på Unionen.

– Övertid ska användas för att möta tillfälliga toppar på arbetsplatserna, inte som ett sätt att hantera en för låg bemanning där färre förväntas göra mer.

Unionen anser att arbetsmiljölagen bör kompletteras med en psykosocial föreskrift för att skapa tydligare regler för arbetsbelastningen.

– Jag hoppas att den här undersökningen kan vara en väckarklocka för att visa att det behövs satsningar även på tjänstemännens arbetsplatser.

Arbetstidsfrågor regleras i både arbetstidslagen och arbetsmiljölagen, men många gånger ersätts lagen av kollektivavtal.

– En sund balans mellan arbete och fritid är en akut hälsofråga för tjänstemännen. Därför är också stärkta skrivningar om bortförhandlad övertidsersättning en av Unionens viktigaste krav i avtalsrörelsen, säger Cecilia Beskow.

Även de yrkesgrupper som har styrda arbetstider och inte borde avtala sin övertidsersättning gör det, menar hon.

– Ett bra exempel är butikscheferna som egentligen inte har friheten att välja sin arbetstid, säger Cecilia Beskow. De behöver komma till jobbet först och gå sist.

Arbetsmiljöbarometern görs varje år bland Unionens arbetsmiljöombud. 2 305 arbetsmiljöombud har svarat på enkäten.