Handels kräver i årets avtalsrörelse höjda ingångslöner, medan Svensk Handel i stället vill se större löneskillnader. Men löneskillnaderna mellan unga och medelålders anställda är redan rekordstora. Det visar en rapport om hur arbetslivet i Sverige förändrats mellan 1974 och 2010.

Rapporten Vid arbetslivets gränser, som är beställd av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, visar hur arbetslivet i Sverige har förändrats mellan 1974 och 2010. 1974 hade de unga 79 procent av de äldres löner. 2010 hade de i stället 74 procent lönerna. Löneskillnaden under mätperioden minskar fram till 1981 för att sedan öka för varje år.

– Vi vill veta hur arbetsmarknaden ser ut i dag. Det finns många myter men inte mycket statistik, säger utredningens huvudsekreterare Irene Wennemo till Dagens Nyheter.

– Efterfrågan på ung arbetskraft har uppenbarligen gått ner. Trots att löneläget är sämre är problemen ändå väldigt stora, säger Michael Tåhlin, professor i sociologi vid institutet för social forskning vid Stockholms universitet och en av författarna till rapporten.