Både antalet sysselsatta och antalet arbetslösa ökade i december. Det visar dagens nya siffror från Statistiska centralbyrån.

Varselvågen och lågkonjunkturen syns inte i statistiken än. Men det kommer. Det verkar alla bedömare vara eniga om.

Senast i går kom Arbetsförmedlingen med en prognos om att sysselsättningen kommer att minska månad för månad i år. Arbetsförmedlingen räknar med minus 25 000 sysselsatta i år.

Antalet sysselsatta i åldrarna mellan 15 och 74 år ökade med 41 000 på ett år till knappt 4,7 miljoner i december. Antalet arbetslösa ökade med 18 000 till 371 000. Ökningen av antalet arbetslösa är inte statistiskt säkerställd.

Att båda antalet sysselsatta och antalet arbetslösa ökar är inte så konstigt som det låter. Förklaringen är helt enkelt att fler människor söker jobb. Ytterligare 60 000 sökte sig ut eller försökte komma ut på arbetsmarknaden mellan december 2011 och december 2012. Därmed växer arbetskraften. Där ingår drygt fem miljoner människor – 60 000 fler än för ett år sedan.

Drygt 4,1 miljoner människor är anställda. Antalet fast anställda ökade med 47 000 på ett år till drygt 3,5 miljoner. Omkring 600 000 var tillfälligt anställda – 30 000 färre än för ett år sedan. Den siffran är inte statistiskt säkerställd.

Minskningen är ett förebud om sämre tider. Det är de tillfälligt anställda som åker ut först i dåliga tider.