Efter Uppdrag Gransknings kartläggning av skogsarbetares villkor har polisen inlett en förundersökning mot Niklas Gotthardsson, entreprenören som under slavlika förhållanden anställt skogsplanterare från Kamerun.

De kamerunska arbetarna har lockats hit med falska löneförespeglingar. De har fått arbeta 10-12 timmar per dag till usel lön, avkrävts pengar för en ”registreringsavgift” som inte existerar, fått betala höga priser för boende och undermålig mat arbetsgivaren Niklas Gotthardsson hållit med.

Många av arbetarna från Kamerun har sålt mark eller tagit lån i hemlandet i drömmen om ett bättre liv, men nu blivit kvar i Sverige, utan anställning och utan ett öre på fickan.

En rättsstat ska inte kunna åse detta fasansfulla skådespel utan att agera och det synes omöjligt att den verksamhet som Niklas Gotthardssson bedriver kan klassas som laglig.

Ändå är det inte alls säkert att Niklas Gotthardsson blir fälld i kärnfrågan, den del av all skumraskverksamhet som var en förutsättning för att alla följande övergrepp i Sverige skulle bli möjliga.

Det är att han på papper lovade de kamerunska arbetarna en fast lön på 18 500 kronor per månad plus 6 000 kronor i traktamente när de kontaktas i hemlandet, men att han när arbetarna väl kommit till Sverige genast rev kontraktet och i stället erbjöd en usel ackordslön, 22,5 öre per planterat träd.

Denna handling gör i ett slag att arbetarnas kalkyler för resan havererar. I ett slag förlorar kamerunerna de pengar de skaffat för att resa hit, och har inte längre pengar att lösa in allt de belånat för resan och kvar finns bara de skulder de byggt upp, utan att ens ha pengar till hemresan.

De 18 500 kronorna i fast lön finns beskrivna på erbjudanden om anställning som skickas till Migrationsverket som underlag till arbetstillståndet och som facket har godkänt.

Så länge inte dessa erbjudanden blir juridiskt bindande för den arbetsgivare som skrivit under och för de arbetsuppgifter som beskrivs så kan denna inhumana jobbtrafficking fortgå.

Luckorna är ett resultat av den förenkling av arbetskraftsinvandring som regeringen genomförde för några år sedan, och det är bra att både näringsminister Annie Lööf och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström så tydligt markerat att lagens luckor nu måste täppas till.

Förhoppningsvis sker det snabbt. Sverige ska inte tillåtas bli ett Mecka för samvetslös jobbtrafficking.