Foto: Bertil Enevåg Ericson

Under ganska många år nu har Folkpartiet i allmänhet och skolminister Jan Björklund i synnerhet eldat på pratet om den så kallade ”flumskolan”. (En produkt av tidigare socialdemokratiska regeringars jämlikhetssträvande, har vi fått veta.) Jan Björklund har genom en blandning av halvsanningar (jämför Sveriges Radios program ”Kris i skolan?” 091101), ett extremt högt tonläge och mycket mediatid försökt hålla myten om FP:s goda skolpolitik levande. Men egentligen är det ju så att regeringens kaxigaste statsråd är den som har mest att skämmas för. Det är därför dags att vi socialdemokrater tar tillbaka initiativet i skoldebatten och visar att vi vill ha en skola för alla, inte bara för några.

Jan Björklund har skapat en skola som sorterar ut svaga elever i stället för att ge dem en andra chans. Bland annat har han avskaffat högskolebehörigheten för de 50 procent av gymnasieeleverna som går praktiska program. Vi socialdemokrater vill, liksom Lärarförbundet, LO-facken, TCO med flera att samtliga gymnasieelever – både de som går teoretiska och de som går praktiska program – ska få allmän högskolebehörighet. Därför att vi vill se en skola där alla elever får de teoretiska verktyg de behöver för att klara sig på morgondagens arbetsmarknad, en marknad som kommer att ställa allt högre krav på teoretisk kunskap. Men också för att vi vill att eleverna ska klara livet som samhällsmedborgare.

Söktrycket till högskolan bara ökar. Enligt SCB säger sig i dag 60 procent av gymnasieeleverna vilja läsa vidare på högskolan efter avslutade gymnasiestudier. Ändå har vi en utbildningsminister som dragit ned på antalet platser på högskolan och som gjort det svårare och krångligare för elever som går praktiska program att komma in på högskolan, samtidigt som han i snart sagt varenda debatt säger att alla minsann inte ska bli akademiker.

Vi socialdemokrater säger i stället: Bygg ut högskolan och låt studenten själv få välja om hon vill läsa vidare. Det ska inte stå något statsråd i grinden till högskolan och skilja agnarna från vetet och säga vilka som får och vilka som inte får läsa vidare. Högskoleutbildning berikar den enskilde individen andligen, det ökar hennes chans att få ett arbete och det ökar hennes  karriärmöjligheter, men inte minst är det till gagn för Sverige som land, om vi vill konkurrera med hög kompetens och inte låga löner, sämre välfärd och lägre ersättningsnivåer.

Ska vi få en skola för alla måste också slakten av komvux upphöra. Alliansregeringen har minimerat användandet av komvux, infört nya betygsregler som missgynnar komvuxelever och skrivit in i skollagen att man inte får läsa upp sina betyg på komvux. Vi socialdemokrater tror inte på den politiken. Vi tror på att ge människor som av någon anledning halkat efter i skolan en andra, en tredje och en fjärde chans på komvux, det är bättre än att lära sig koka kaffe i fas 3.

Jan Björklund har varit skolminister i över ett halvt decennium nu, ändå hävdar han att hans politik inte fått någon effekt – vilket vore spektakulärt i sig om det vore sant, men definitivt önskvärt. Tyvärr är det inte sant. Resultatet av skolministerns politik är att färre personer får chansen att skaffa sig en bra utbildning, sorteringen av studenterna har ökat och fler återvändsgränder skapats. Det är därför dags att vi socialdemokrater gaskar upp oss lite i skoldebatten och visar att vi har en skolpolitik att vara stolta över.

Patrice Soares